Văn kiện

Các văn kiện Công đồng Vaticanô II - HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH (102-111)

Các văn kiện Công đồng Vaticanô II - HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH (102-111)

Mẹ thánh Giáo Hội luôn ý thức về bổn phận phải thực hành việc tưởng niệm để cử hành công trình cứu chuộc của Đấng Phu Quân chí thánh...

Đọc tiếp »

Các Văn Kiện Công Đồng Vaticanô II - Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh (83-101)

Các Văn Kiện Công Đồng Vaticanô II - Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh (83-101)

Là Thượng Tế của Giao Ước mới và vĩnh cửu, Chúa Giêsu Kitô, mang bản tính nhân loại, đã đưa vào cuộc lưu đày ở trần gian này bài ca thánh vẫn còn được hát lên qua mọi thời đại...

Đọc tiếp »

Các Văn Kiện Công Đồng Vaticanô II - Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh (59-82)

Các Văn Kiện Công Đồng Vaticanô II - Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh (59-82)

Các bí tích có mục đích thánh hoá con người, xây dựng thân thể Chúa Kitô...

Đọc tiếp »

Các Văn Kiện Công Đồng Vaticanô II - Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh (47-58)

Các Văn Kiện Công Đồng Vaticanô II - Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh (47-58)

Trong bữa Tiệc Ly, vào đêm bị trao nộp, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã thiết lập Hy tế Tạ ơn bằng chính Mình và Máu Người...

Đọc tiếp »

THƯ MỤC TỬ MÙA PHỤC SINH 2014

THƯ MỤC TỬ MÙA PHỤC SINH 2014

Chúa đã sống lại thật! Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh! Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Đọc tiếp »

CÁC VĂN KIỆN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH (1-4)

CÁC VĂN KIỆN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH (1-4)

Thánh Công Đồng nhận thấy mình có bổn phận đặc biệt phải lo canh tân và phát huy Phụng vụ, để giúp cho đời sống Kitô hữu nơi các tín hữu ngày càng tăng triển.

Đọc tiếp »

CÁC VĂN KIỆN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH (5-46)

CÁC VĂN KIỆN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH (5-46)

Trong mỗi giáo phận phải có một Ủy ban Phụng vụ thánh để phát huy hoạt động phụng vụ, dưới sự điều hành của Giám mục.

Đọc tiếp »

CÁC VĂN KIỆN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

CÁC VĂN KIỆN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

Các văn kiện Công Đồng là di sản của gần ba ngàn nghị phụ, từ 141 quốc gia trên thế giới để lại cho chúng ta, vẫn còn chứng tỏ giá trị và vẻ tươi sáng của chúng đối với thời đại hôm nay, vì trong đó chúng ta có được một “la bàn” chắc chắn để định hướng trên con đường của thế kỷ đang mở ra (x. Porta Fidei, số 5).

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5