Văn kiện

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH  VỀ HOẠT ĐÔNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ HOẠT ĐÔNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI

Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là người được sai đi... (2).

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH  VỀ TÁC VỤ VÀ ĐỜI SỐNG CÁC LINH MỤC

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ TÁC VỤ VÀ ĐỜI SỐNG CÁC LINH MỤC

Chức linh mục trong Giáo Hội vô cùng cao trọng, đó là điều Thánh Công Đồng này đã nhiều lần nhắc nhở cho mọi người... (1).

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN

Trong Sắc Lệnh này, Công Đồng muốn làm sáng tỏ bản chất, đặc điểm và tính đa dạng của hoạt động tông đồ giáo dân... (1).

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ VIỆC CANH TÂN THÍCH NGHI ĐỜI SỐNG TU TRÌ

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ VIỆC CANH TÂN THÍCH NGHI ĐỜI SỐNG TU TRÌ

Kiên tâm sống Đức Ái trọn hảo qua các lời khuyên Phúc Âm, đó chính là bậc sống được đề cập đến trong Hiến chế mang tựa đề “Ánh Sáng Muôn Dân” (1).

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ ĐÀO TẠO LINH MỤC

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ ĐÀO TẠO LINH MỤC

Thánh Công Đồng ý thức rõ ràng việc canh tân toàn thể Hội Thánh như mọi người mong đợi tuỳ thuộc phần lớn vào thừa tác vụ linh mục.

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ NHIỆM VỤ MỤC TỬ CỦA CÁC GIÁM MỤC TRONG GIÁO HỘI

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ NHIỆM VỤ MỤC TỬ CỦA CÁC GIÁM MỤC TRONG GIÁO HỘI

Trong Giáo Hội của Chúa Kitô, vì là đấng kế vị thánh Phêrô, người được Chúa Kitô trao phó chiên mẹ và chiên con để chăn dắt, nên Đức Giáo Hoàng Rôma, do Thiên Chúa thiết lập, có quyền tối cao, toàn diện, trực tiếp và phổ quát trong việc chăm sóc các linh hồn (2).

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ ĐẠI KẾT

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ ĐẠI KẾT

1.Cổ vũ việc tái lập sự hợp nhất giữa toàn thể các Kitô hữu là một trong những mục tiêu chính của Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II. 

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ CÁC GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ CÁC GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG

Giáo Hội Công giáo rất trân trọng những quy chế, nghi lễ phụng vụ, truyền thống Giáo Hội và quy luật của đời sống Kitô giáo nơi các Giáo Hội Công giáo Đông phương (1). 

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - SẮC LỆNH VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Giáo Hội Công giáo nhận thấy mình có bổn phận phải sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để loan truyền sứ điệp cứu độ (3).

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - CHƯƠNG 5 (77-HẾT)

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - CHƯƠNG 5 (77-HẾT)

Trong khi trung thành gắn bó với Tin Mừng và hoạt động nhờ năng lực của Tin Mừng, cũng như liên kết với tất cả những ai yêu chuộng và thực thi công bình, các Kitô hữu nhận lãnh một sứ mệnh lớn lao mà họ phải chu toàn ở trần gian này và phải trả lẽ với Đấng sẽ phán xét mọi người trong ngày sau hết (93).

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - CHƯƠNG 4 (73-76)

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - CHƯƠNG 4 (73-76)

Thời đại chúng ta đã được đánh dấu bằng những biến đổi sâu rộng ngay trong cơ cấu và các thể chế của các dân tộc (73).

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - PHẦN II - CHƯƠNG III (63-72)

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - PHẦN II - CHƯƠNG III (63-72)

Ngay trong đời sống kinh tế xã hội, phẩm giá cũng như ơn gọi toàn diện của con người và lợi ích của toàn thể xã hội cũng phải được tôn trọng và thăng tiến (63). 

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - PHẦN II - CHƯƠNG II (53-62)

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - PHẦN II - CHƯƠNG II (53-62)

Một đặc điểm của con người là bản ngã nhân vị chỉ có thể đạt tới nhân tính đích thực và trọn vẹn nhờ văn hoá (53).

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - PHẦN II (46-52)

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - PHẦN II (46-52)

 Cần phải để cho những nguyên tắc và ánh sáng phát xuất từ Chúa Kitô chiếu giãi trên từng vấn đề,(46).

Đọc tiếp »

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - CHƯƠNG 4 (40-45)

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - HIẾN CHẾ MỤC VỤ: GAUDIUM ET SPES - CHƯƠNG 4 (40-45)

Nội dung của chương này sẽ đề cập đến chính Giáo Hội, xét như một thực thể đang hiện diện trong thế giới (40).

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: 1 2 3 4 5