Văn kiện

TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG QUERIDA AMAZONIA (AMAZON YÊU QUÝ)

TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG QUERIDA AMAZONIA (AMAZON YÊU QUÝ)

Tôi mơ một Amazon biết đấu tranh cho quyền lợi của những người nghèo nhất, những người thổ dân, những người rốt hết, một nơi mà tiếng nói của họ được lắng nghe và phẩm giá của họ được thăng tiến.

Đọc tiếp »

Querida Amazonia – Amazon yêu quý, Tông huấn của Đức Thánh Cha cho một Giáo hội có khuôn mặt Amazon

Querida Amazonia – Amazon yêu quý, Tông huấn của Đức Thánh Cha cho một Giáo hội có khuôn mặt Amazon

Tông huấn hậu thượng Hội đồng giám mục về Amazon lần theo những bước đường mới về loan báo Tin Mừng, chăm sóc môi trường và về người nghèo. Đức Thánh Cha Phanxicô hy vọng có một thúc đẩy truyền giáo mới và khuyến khích vai trò của giáo dân trong các cộng đoàn Giáo hội.

Đọc tiếp »

Hiệu quả của Tông huấn Amoris laetitia - Niềm vui Yêu thương trong trong ánh sáng canh tân gia đình

Hiệu quả của Tông huấn Amoris laetitia - Niềm vui Yêu thương trong trong ánh sáng canh tân gia đình

Câu hỏi được đặt ra: Hơn ba năm, sau khi được ban hành, đâu là những hiệu quả mang tính Giáo hội đến từ Tông huấn hậu Thượng HĐGM Amoris laetitia - Niềm vui Yêu thương? Tông huấn đã mang lại những âm hưởng nào cho những suy tư mục vụ và thần học?

Đọc tiếp »

Đức Thánh Cha ban hành Tự sắc liên quan đến Niên trưởng Hồng y đoàn

Đức Thánh Cha ban hành Tự sắc liên quan đến Niên trưởng Hồng y đoàn

Sáng thứ bảy 21/12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức Niên trưởng Hồng y đoàn vì tuổi tác của Đức Hồng y Angelo Sodano. Đồng thời ngài cũng ban hành Tự sắc với những hướng dẫn mới về vai trò của Niên trưởng Hồng y đoàn.

Đọc tiếp »

Tóm tắt tông huấn Christus Vivit – Đức Kitô sống.

Tóm tắt tông huấn Christus Vivit – Đức Kitô sống.

“Đức Kitô sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là sự trẻ trung đẹp nhất của thế giới này. Tất những gì Ngài chạm đến đều trở nên trẻ, mới và đầy sức sống”. Đây là những lời mở đầu tông huấn “Christus vivit – Đức Kitô sống” hậu Thượng hội đồng về người trẻ, được ký ngày 25/3/2019 tại Loreto, gởi đến “người trẻ và toàn dân Chúa”. Tông huấn gồm 9 chương, chia ra làm 299 đoạn.

Đọc tiếp »

Công bố 2 văn kiện Tòa Thánh về nạn buôn người và di dân tị nạn

Công bố 2 văn kiện Tòa Thánh về nạn buôn người và di dân tị nạn

Sáng 17-1-2018, Tòa Thánh đã công bố 2 văn kiện: một là chỉ nam mục vụ về nạn buôn người, hai là cuốn sưu tập giáo huấn của ĐTC Phanxicô về di dân, tị nạn và nạn buôn người.

Đọc tiếp »

VIỆC ĐỔI MỚI SỐ 2267 TRONG SÁCH GIÁO LÝ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO  VỀ ÁN TỬ HÌNH

VIỆC ĐỔI MỚI SỐ 2267 TRONG SÁCH GIÁO LÝ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VỀ ÁN TỬ HÌNH

“Án tử hình là không thể chấp nhận vì án phạt này là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người”.

Đọc tiếp »

Thư gửi các giám mục về việc đổi mới số 2267  trong Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo về án tử hình

Thư gửi các giám mục về việc đổi mới số 2267 trong Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo về án tử hình

Việc đổi mới số 2267 trong Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo muốn mang lại sinh lực cho phong trào hướng đến một cam kết dứt khoát ủng hộ một tâm thức nhìn nhận phẩm giá sự sống của mọi người...

Đọc tiếp »

Công bố Huấn Thị về Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến

Công bố Huấn Thị về Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến

VATICAN. Bộ các dòng tu đã công bố huấn thị đầu tiên về Đoàn Trinh Nữ Thánh Hiến, với tựa đề ”Ecclesia Sponsae Imago” (Hình ảnh Giáo Hội Hôn Thê của Chúa Kitô). Văn kiện có mục đích đào sâu linh đạo và ấn định kỷ luật cho Đoàn Trinh nữ thánh hiến như một hình thức đặc biệt của đời sống thánh hiến.

Đọc tiếp »

THƯ PLACUIT DEO - VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH CỦA ƠN CỨU ĐỘ KI-TÔ GIÁO

THƯ PLACUIT DEO - VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH CỦA ƠN CỨU ĐỘ KI-TÔ GIÁO

 Tác động của những biến đổi văn hoá hiện nay trên ý nghĩa của ơn cứu độ Ki-tô giáo.

Đọc tiếp »

Huấn Thị mới của Bộ Giáo Dục về việc học Giáo Luật

Huấn Thị mới của Bộ Giáo Dục về việc học Giáo Luật

Bộ giáo dục Công Giáo đã công bố huấn thị mới về việc học giáo luật dưới ánh sáng cuộc cải tổ thủ tục cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu.

Đọc tiếp »

Gần hoàn thành Tông Hiến mới về Giáo Triều Roma

Gần hoàn thành Tông Hiến mới về Giáo Triều Roma

VATICAN. Trong những ngày từ 23 đến 25 tháng 4-2018, Hội đồng Hồng Y cố vấn của ĐTC đã nhóm khóa họp thứ 24 và phần lớn khóa họp được dành để cứu xét dự thảo Tông Hiến mới về giáo triều Roma.

Đọc tiếp »

Giới thiệu Tông huấn GAUDETE ET EXSULTATE

Giới thiệu Tông huấn GAUDETE ET EXSULTATE

Tại sao phải viết tông huấn này? Có lẽ bởi vì khi chọn danh hiệu Phanxicô, Đức Giáo hoàng theo gương vị thánh này muốn “sửa sang nhà Chúa”; nhưng việc tái tạo này chỉ có thể thực hiện được khi các phần tử trong Giáo hội đón nhận lời mời gọi nên thánh, chứ không an phận với nếp sống lừng khừng. 

Đọc tiếp »

Một cách nhìn về Tông huấn “Gaudete et Exsultate”

Một cách nhìn về Tông huấn “Gaudete et Exsultate”

Văn kiện “Gaudete et Exsultate” của Đức Thánh Cha (ĐTC) nhấn mạnh đến lời kêu gọi toàn thế giới hướng về sự thánh thiện bằng cách rút tỉa những giá trị quan trọng nơi các mối phúc...

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: 1 2 3 4 5