Văn kiện

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ trong Hội thảo chủ đề “Thần học hậu tông hiến Veritatis Gaudium  trong bối cảnh vùng Địa Trung Hải”

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ trong Hội thảo chủ đề “Thần học hậu tông hiến Veritatis Gaudium trong bối cảnh vùng Địa Trung Hải”

Vùng Địa Trung Hải luôn là nơi trung chuyển, giao lưu, và đôi khi còn là nơi xảy ra các cuộc xung đột.

Đọc tiếp »

ĐTC ban hành Tự sắc “Traditionis custodes” về cử hành Thánh lễ theo phụng vụ tiền Công đồng

ĐTC ban hành Tự sắc “Traditionis custodes” về cử hành Thánh lễ theo phụng vụ tiền Công đồng

Sáng thứ Sáu 16/7/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc “Traditionis custodes- Những người gìn giữ truyền thống”, quy định về việc cử hành Thánh lễ theo nghi thức phụng vụ Latinh cũ, tiền Công đồng.

Đọc tiếp »

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (198-231) - CHƯƠNG MỘT TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (198-231) - CHƯƠNG MỘT TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA

Thiên Chúa của đức tin chúng ta đã tự mạc khải là Đấng Hiện Hữu; Ngài cho chúng ta biết Ngài là Đấng “giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6). Bản thể của Ngài là chân lý và tình yêu.

Đọc tiếp »

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 185-197) - ĐOẠN THỨ HAI: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO - CÁC TÍN BIỂU

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 185-197) - ĐOẠN THỨ HAI: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO - CÁC TÍN BIỂU

Trong tất cả các Tín biểu, có hai bản chiếm một địa vị rất đặc biệt trong đời sống Hội Thánh: Tín biểu của các Tông Đồ và Tín biểu được gọi là Nicêa-Constantinôpôli...

Đọc tiếp »

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 166 - 184) - Mục 2 Chúng tôi tin

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 166 - 184) - Mục 2 Chúng tôi tin

“Tôi tin”: đây cũng là Hội Thánh, Mẹ chúng ta, đang lấy đức tin của mình mà đáp lời Thiên Chúa, và dạy chúng ta nói : “Tôi tin”, “Chúng tôi tin”.

Đọc tiếp »

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 142 - 165) - CHƯƠNG BA:  CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 142 - 165) - CHƯƠNG BA: CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA

Bằng đức tin, con người đem trí khôn và ý chí của mình quy phục Thiên Chúa cách trọn vẹn [...]. Thánh Kinh gọi việc này là “sự vâng phục của đức tin”

Đọc tiếp »

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 101-141) - Mục 3: Thánh Kinh

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 101-141) - Mục 3: Thánh Kinh

“Hội Thánh đã luôn tôn kính Thánh Kinh như đã tôn kính chính Thân Thể [Mình Thánh] Chúa”...

Đọc tiếp »

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 74-100)

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 74-100)

“Những gì Thiên Chúa đã mạc khải để cứu rỗi muôn dân, Ngài đã ân cần sắp đặt để luôn được bảo toàn và lưu truyền nguyên vẹn cho mọi thế hệ” .

Đọc tiếp »

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 50-73) - CHƯƠNG 2: THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 50-73) - CHƯƠNG 2: THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI

Con người có thể dùng lý trí tự nhiên để nhận biết Thiên Chúa một cách chắc chắn, dựa vào những công trình của Ngài. Nhưng còn có một lãnh vực nhận biết khác, mà con người không thể đạt tới bằng sức lực của mình, đó là lãnh vực của Mạc khải thần linh.

Đọc tiếp »

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 26-49) - PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 26-49) - PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Khi tuyên xưng đức tin, chúng ta khởi đầu bằng thuật từ: “Tôi tin” hoặc “Chúng tôi tin”. Trước khi trình bày đức tin của Hội Thánh, như được tuyên xưng trong Tín biểu, được cử hành trong phụng vụ, được thể hiện trong cuộc sống bằng việc tuân giữ các Điều Răn và bằng việc cầu nguyện, chúng ta hãy tự hỏi xem “tin” nghĩa là gì. 

Đọc tiếp »

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 1-25) - LỜI MỞ ĐẦU

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 1-25) - LỜI MỞ ĐẦU

“Lạy Cha,… sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17,3). “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,3-4). “Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12), ngoài Danh Chúa Giêsu.

Đọc tiếp »

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO - MỤC LỤC TỔNG QUÁT

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO - MỤC LỤC TỔNG QUÁT

LỜI MỞ ĐẦU - PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN - PHẦN THỨ HAI: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO - PHẦN THỨ BA: ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC KITÔ - PHẦN THỨ TƯ: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO

Đọc tiếp »

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Bản dịch chính thức của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Dịch từ nguyên tác La ngữ: “CATECHISMUS CATHOLICAE ECCLESIAE” do Toà Thánh Vatican soạn thảo và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố năm 1992. Libreria Editrice Vaticana, 1997, Città del Vatican  

Đọc tiếp »

Tông thư thiết lập thừa tác vụ Giáo lý viên – “Antiquum Ministerium - Thừa tác vụ cổ kính”

Tông thư thiết lập thừa tác vụ Giáo lý viên – “Antiquum Ministerium - Thừa tác vụ cổ kính”

Thừa tác vụ này rõ ràng có khía cạnh ơn gọi, như được minh chứng bởi Nghi thức Thiết lập, và do đó kêu gọi sự phân định thích đáng của Giám mục. 

Đọc tiếp »

Giáo huấn mới nhất của Đức Thánh Cha về Phong trào Công giáo Tiến hành

Giáo huấn mới nhất của Đức Thánh Cha về Phong trào Công giáo Tiến hành

Hôm thứ thứ Bảy 30/4, tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên của Hội đồng toàn Quốc Phong trào Công giáo Tiến hành Ý, nhân dịp Hiệp hội tổ chức Đại hội Toàn quốc lần thứ 17. Trong dịp này Đức Thánh Cha có bài huấn dụ dành cho các tham dự viên của buổi gặp gỡ. Trong nội dung của bài giáo huấn, Đức Thánh Cha hướng dẫn Hiệp hội sống linh đạo của mình trong hoàn cảnh thực tế ngày nay. Ngài thực hiện điều này bằng cách tập trung vào ba cụm từ “tiến hành”, “công giáo” và “môi trường thực tế”.

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: 1 2 3 4 5