Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin: Thông điệp Humanae vitae vẫn mang tính ngôn sứ

21 / 05/ 2023, 11:05:54

Đi từ tiêu đề của hội nghị “Sự táo bạo của một Thông điệp về tính dục và truyền sinh”, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nói sự táo bạo được thể hiện trong văn kiện còn sâu sắc hơn việc chống lại những áp lực đòi hỏi phải chấp thuận sử dụng biện pháp tránh thai trong quan hệ tình dục của hôn nhân Công giáo.

Theo Đức Hồng Y Ladaria, sự can đảm của Thông điệp “Sự sống con người” có đặc tính nhân học bởi vì văn kiện cho thấy ơn gọi thánh thiêng của tính dục, nghĩa là mối liên hệ không thể tách rời mà Thiên Chúa muốn giữa hai ý nghĩa của hành vi vợ chồng: kết hợp và truyền sinh.

Trái lại, luân lý tránh thai đi ngược với Thông điệp vì cho rằng kết hợp tình cảm và hành vi tình dục đơn giản chỉ là một hành vi tự do. Theo nghĩa này thân xác bị giảm xuống thành vật chất, và theo thời gian mở đường cho sự sụt giảm báo động về tỷ lệ sinh và sự gia tăng số ca phá thai.

Ngài phê bình: “Kiểm soát sinh sản bằng việc sử dụng các biện pháp tránh thai được phát triển trong sự thao túng nhân tạo việc truyền sự sống, qua kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Đầu tiên tình dục không con được chấp nhận, sau đó chấp nhận sinh con không cần tình dục. Sự sống được tạo ra không còn được coi là một ‘ân ban’ nhưng như một ‘sản phẩm’ và được đánh giá về mặt tiện ích”.  

Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh thêm rằng, không dừng ở đó, sự thao túng còn thể hiện cả trong hệ tư tưởng giới, theo đó cơ thể không xác định một người nhưng định hướng của người đó xác định chính họ, và cả trong "thuyết siêu nhân", trong đó con người bị "giảm xuống chỉ còn trí tuệ" có thể chuyển bản chất của nó “sang một cơ thể người khác, sang cơ thể động vật, sang người máy, sang một tệp bộ nhớ đơn giản”. Và theo nền nhân học này, Đức Hồng Y Ladaria nhấn mạnh, "người máy xuất hiện như là sự thực hiện đầy đủ của nó", bởi vì nền nhân học này chấp nhận "việc xây dựng cơ thể và giới tính thông qua công nghệ sinh học", và tóm lại, một thế giới "không có tình mẫu tử" và do đó "hậu nhân loại". Ngài kết luận, trái với những điều trên, thông điệp Humanae vitae vẫn còn giá trị, mang tính ngôn sứ, vì đề xuất một nhân học có khả năng kết hợp tự do với bản chất.

Tác giả: Ngọc Yến - Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2023-05/tong-truong-bo-giao-ly-duc-tin-humanae-vitae-ngon-su.html
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: