TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Tư Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?

Đọc tiếp »

Ngày 09 tháng 11  CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ  lễ kính

Ngày 09 tháng 11 CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ lễ kính

Đền thờ Đức Giê-su muốn nói là chính thân thể Người.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh : “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ?

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 11  CÁC THÁNH NAM NỮ  lễ trọng

Ngày 01 tháng 11 CÁC THÁNH NAM NỮ lễ trọng

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?

Đọc tiếp »

Ngày 28 tháng 10  THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ  lễ kính

Ngày 28 tháng 10 THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ lễ kính

Đức Giê-su chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Hạt cải lớn lên và trở thành cây.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>