TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Hãy đi làm hoà với người anh em ấy đã.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay

Hễ ai xin thì nhận được.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay

Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Anh em hãy cầu nguyện như thế này.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy sau lễ Tro

Thứ Bảy sau lễ Tro

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu sau lễ Tro

Thứ Sáu sau lễ Tro

Khi chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

Đọc tiếp »

Thứ Năm sau lễ Tro

Thứ Năm sau lễ Tro

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư lễ Tro

Thứ Tư lễ Tro

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Thường Niên

Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>