TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên

Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên

Anh em đừng lo lắng về ngày mai.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên

Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên

Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên

ha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên

Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên

Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ.

Đọc tiếp »

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ  lễ nhớ bắt buộc

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ lễ nhớ bắt buộc

Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

Đọc tiếp »

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU  lễ trọng

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU lễ trọng

Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Đức Ki-tô. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên

Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.

Đọc tiếp »

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ  lễ trọng

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ lễ trọng

Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên

Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>