TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su biến đổi hình dạng trước mắt các ông.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Thường Niên

Ai liều mất mạng sống vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thầy là Đấng Ki-tô. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Thường Niên

Anh mù khỏi hẳn và thấy tỏ tường mọi sự.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Thường Niên

Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần VI - Mùa Thường Niên

Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Thường Niên

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Thường Niên

Đám đông đã ăn và được no nê.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần V - Mùa Thường Niên

Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần V - Mùa Thường Niên

Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần V - Mùa Thường Niên

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần V - Mùa Thường Niên

Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>