TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay

Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Người ấy liền được khỏi bệnh.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay

Ông cứ về đi, con ông sống.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay

Em con đây đã chết mà nay lại sống.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 3  LỄ TRUYỀN TIN  lễ trọng

Ngày 25 tháng 3 LỄ TRUYỀN TIN lễ trọng

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần III - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần III - Mùa Chay

Ai không đi với tôi là chống lại tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay

Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là kẻ lớn.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay

Như ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa, Đức Giê-su không chỉ được sai đến với người Do-thái.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay

Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Họ sẽ kết án xử tử Đức Giê-su.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>