TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng !

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên

Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XX - Mùa Thường Niên

Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên

Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, anh sẽ được một kho tàng trên trời.

Đọc tiếp »

Ngày 15 tháng 8 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI  lễ trọng

Ngày 15 tháng 8 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI lễ trọng

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.

Đọc tiếp »

Ngày 10 tháng 8  THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO  lễ kính

Ngày 10 tháng 8 THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO lễ kính

Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Họ sẽ giết chết Người, và Người sẽ trỗi dậy. Con cái được miễn đóng sưu nộp thuế.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>