TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ ; rồi cá, Người cũng làm như vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.

Đọc tiếp »

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.

Đọc tiếp »

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tôi đã thấy Chúa, và Người đã nói với tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh

Đức Ki-tô đã chịu sát tế làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần Thánh  Thánh lễ Tiệc Ly

Thứ Năm Tuần Thánh Thánh lễ Tiệc Ly

Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.”

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần Thánh

Thứ Tư Tuần Thánh

Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần Thánh

Thứ Hai Tuần Thánh

Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>