TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Tại sao anh em gọi Thầy : “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !”, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Ngày sa-bát được phép cứu mạng người.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi ; ngày đó, khách dự tiệc mới ăn chay.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 8  Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 29 tháng 8 Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết lễ nhớ bắt buộc

Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Đọc tiếp »

Ngày 24 tháng 8  THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ  lễ kính

Ngày 24 tháng 8 THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ lễ kính

Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>