TIN MỪNG HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

"Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". 

Đọc tiếp »

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

 "Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". 

Đọc tiếp »

03/02: THÁNH BLASIÔ - GIÁM MỤC TỬ ĐẠO

03/02: THÁNH BLASIÔ - GIÁM MỤC TỬ ĐẠO

Mọi người đều quý mến và khen ngợi đức tính sáng chói của ngài...

Đọc tiếp »

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh". 

Đọc tiếp »

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

"Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"

Đọc tiếp »

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người.

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT THỨ BA THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT THỨ BA THƯỜNG NIÊN

"Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm". 

Đọc tiếp »

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí".

Đọc tiếp »

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ.

Đọc tiếp »

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người.

Đọc tiếp »

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?"

Đọc tiếp »

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".

Đọc tiếp »

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư.

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT THỨ 2 THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT THỨ 2 THƯỜNG NIÊN

Thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem".

Đọc tiếp »

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN

"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".

Đọc tiếp »

Trang: << < 71 72 73 74 75