TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Ngày 29 tháng 9 Thứ Hai sau Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên

Ngày 29 tháng 9 Thứ Hai sau Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên

Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người...

Đọc tiếp »

Ngày 28 tháng 9 Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A

Ngày 28 tháng 9 Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm A

Chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình...

Đọc tiếp »

Ngày 27 tháng 9 Thứ Bảy sau Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên

Ngày 27 tháng 9 Thứ Bảy sau Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên

Ngươi hãy loại bỏ sự giận ghét khỏi lòng ngươi, và hãy khai trừ sự gian ác khỏi xác thịt ngươi: vì tuổi trẻ và khoái lạc đều là hư không.

Đọc tiếp »

Ngày 24 tháng 9 Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên

Ngày 24 tháng 9 Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên

Mọi lời Thiên Chúa như luyện trong lửa, là thuẫn che chở kẻ nương tựa vào Người.

Đọc tiếp »

23/9 Thứ Ba sau Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên

23/9 Thứ Ba sau Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên

"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Đọc tiếp »

22 /9 Thứ Hai sau CN XXV Thường Niên

22 /9 Thứ Hai sau CN XXV Thường Niên

Chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết.

Đọc tiếp »

21/9 Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

21/9 Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần.

Đọc tiếp »

20/9 Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXIV thường niên

20/9 Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXIV thường niên

Gieo xuống trong yếu đuối, sống lại trong khoẻ mạnh. Gieo xuống là xác phàm, sống lại là xác thiêng.

Đọc tiếp »

19/9 Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXIV thường niên

19/9 Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXIV thường niên

Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng, và Đức Tin của anh em cũng ra trống rỗng.

Đọc tiếp »

18/9 Thứ Năm sau Chúa Nhật XXIV thường niên

18/9 Thứ Năm sau Chúa Nhật XXIV thường niên

Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít.

Đọc tiếp »

17/9 Thứ Tư sau Chúa Nhật XXIV thường niên

17/9 Thứ Tư sau Chúa Nhật XXIV thường niên

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu, không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận...

Đọc tiếp »

16/9 Thứ Ba sau Chúa Nhật tuần XXIV thường niên

16/9 Thứ Ba sau Chúa Nhật tuần XXIV thường niên

 Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc nữa". 

Đọc tiếp »

15/9 Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

15/9 Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Đức Trinh Nữ Maria là người có phúc, Bà xứng đáng lãnh nhận ngành lá tử đạo dưới chân Thập giá Chúa mà không phải chết.

Đọc tiếp »

13/9 Thứ Bảy sau CN XXIII thường niên

13/9 Thứ Bảy sau CN XXIII thường niên

Tại sao các con gọi Thầy: "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? 

Đọc tiếp »

Trang: << < 71 72