TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Sáu Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Ai là người thân cận của tôi ?

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho.

Đọc tiếp »

Ngày 07 tháng 10  Đức Mẹ Mân Côi  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 07 tháng 10 Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ bắt buộc

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.

Đọc tiếp »

Ngày 02 tháng 10  Các thiên thần hộ thủ  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 02 tháng 10 Các thiên thần hộ thủ lễ nhớ bắt buộc

Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 9  CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN  lễ kính

Ngày 29 tháng 9 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN lễ kính

Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>