TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.

Đọc tiếp »

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tôi đã thấy Chúa, và Người đã nói với tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh

Đức Ki-tô đã chịu sát tế làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần Thánh  Thánh lễ Tiệc Ly

Thứ Năm Tuần Thánh Thánh lễ Tiệc Ly

Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.”

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần Thánh

Thứ Tư Tuần Thánh

Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần Thánh

Thứ Hai Tuần Thánh

Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT LỄ LÁ  lễ trọng

CHÚA NHẬT LỄ LÁ lễ trọng

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>