TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Tôi là cửa cho chiên ra vào.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh

Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con, thì được sống muôn đời.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ ; rồi cá, Người cũng làm như vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh

Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh

Đức Giê-su cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 4  THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG  lễ kính

Ngày 25 tháng 4 THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG lễ kính

nh em hãy loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh

“Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>