TIN MỪNG HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - THÁNH NỮ MONICA

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - THÁNH NỮ MONICA

"Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến."

Đọc tiếp »

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

"Các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác." 

Đọc tiếp »

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

"Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà."

Đọc tiếp »

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

"Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".

Đọc tiếp »

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi."

Đọc tiếp »

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". 

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

 "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời."

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

 "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời."

Đọc tiếp »

LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc."

Đọc tiếp »

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN THÁNH - MÁCXIMILIANÔ MARIA KÔNBÊ

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN THÁNH - MÁCXIMILIANÔ MARIA KÔNBÊ

Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình.

Đọc tiếp »

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - năm B

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - năm B

"Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?"

Đọc tiếp »

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy

Đọc tiếp »

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - THÁNH NỮ CLARA

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - THÁNH NỮ CLARA

Nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời.

Đọc tiếp »

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - THÁNH LAURENSÔ

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - THÁNH LAURENSÔ

"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình...

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM B

"Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy"

Đọc tiếp »

Trang: << < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > >>