TIN MỪNG HẰNG NGÀY

CHÚA NHẬT MÙA GIÁNG SINH - LỄ THÁNH GIA THẤT

CHÚA NHẬT MÙA GIÁNG SINH - LỄ THÁNH GIA THẤT

"Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy..."

Đọc tiếp »

THỨ BẢY MÙA GIÁNG SINH

THỨ BẢY MÙA GIÁNG SINH

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin. 

Đọc tiếp »

THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG

THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG

"Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người."

Đọc tiếp »

THỨ NĂM MÙA GIÁNG SINH NĂM B

THỨ NĂM MÙA GIÁNG SINH NĂM B

"Các mục đồng nói với nhau rằng: "Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết"

Đọc tiếp »

THỨ BA TUẦN 4 MÙA VỌNG

THỨ BA TUẦN 4 MÙA VỌNG

"Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó".

Đọc tiếp »

THỨ HAI TUẦN 4 MÙA VỌNG

THỨ HAI TUẦN 4 MÙA VỌNG

"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa".

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA VỌNG

"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền"

Đọc tiếp »

THỨ BẢY TUẦN BA MÙA VỌNG

THỨ BẢY TUẦN BA MÙA VỌNG

"Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. 

Đọc tiếp »

THỨ SÁU TUẦN BA MÙA VỌNG

THỨ SÁU TUẦN BA MÙA VỌNG

"Dacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan."

Đọc tiếp »

THỨ NĂM TUẦN BA MÙA VỌNG

THỨ NĂM TUẦN BA MÙA VỌNG

"Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần".

Đọc tiếp »

THỨ TƯ TUẦN BA MÙA VỌNG

THỨ TƯ TUẦN BA MÙA VỌNG

Bàn tay con sẽ đè trên ót quân thù; con cái của cha con sẽ phục lạy con.

Đọc tiếp »

THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG

THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG

"Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông."

Đọc tiếp »

THỨ HAI TUẦN BA MÙA VỌNG

THỨ HAI TUẦN BA MÙA VỌNG

"Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?"

Đọc tiếp »

THỨ BẢY TUẦN HAI MÙA VỌNG

THỨ BẢY TUẦN HAI MÙA VỌNG

"Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ."

Đọc tiếp »

THỨ SÁU TUẦN HAI MÙA VỌNG

THỨ SÁU TUẦN HAI MÙA VỌNG

"Sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình"

Đọc tiếp »

Trang: << < 61 62 63 64 65