TIN MỪNG HẰNG NGÀY

THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH

Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ". 

Đọc tiếp »

THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

"Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?"

Đọc tiếp »

THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH

"Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?"

Đọc tiếp »

THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH

"Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH

CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH

Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Đọc tiếp »

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

"Các người đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nazarét chịu đóng đinh: nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa."

Đọc tiếp »

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Chúa Giêsu nói: "Mọi sự đã hoàn tất".  Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng.

Đọc tiếp »

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

"Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". 

Đọc tiếp »

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

"Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy".

Đọc tiếp »

THỨ BA TUẦN THÁNH

THỨ BA TUẦN THÁNH

"Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy".

Đọc tiếp »

30/03: THỨ HAI TUẦN THÁNH

30/03: THỨ HAI TUẦN THÁNH

 "Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta."

Đọc tiếp »

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

"Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt".

Đọc tiếp »

THỨ TƯ LỄ TRUYỀN TIN

THỨ TƯ LỄ TRUYỀN TIN

"Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa."

Đọc tiếp »

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

"Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".

Đọc tiếp »

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

 "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. 

Đọc tiếp »

Trang: << < 61 62 63 64 65 66 67