TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai sau Chúa Nhật tuần 31 Thường Niên

Thứ Hai sau Chúa Nhật tuần 31 Thường Niên

"Ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông..."

Đọc tiếp »

Chúa Nhật 31 Thường niên - CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Chúa Nhật 31 Thường niên - CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

"Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con"

Đọc tiếp »

Thứ Bảy đầu tháng - CÁC THÁNH NAM NỮ

Thứ Bảy đầu tháng - CÁC THÁNH NAM NỮ

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con... Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời."

Đọc tiếp »

Thứ Sáu sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên

Thứ Sáu sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên

"Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?"

Đọc tiếp »

Thứ Năm sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên

Thứ Năm sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên

Anh em hãy luôn luôn mang khiên thuẫn đức tin, nhờ đó anh em dập tắt được mọi tên lửa kẻ cực ác.

Đọc tiếp »

Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên

Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên

"Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được."

Đọc tiếp »

Ngày 27/10  Thứ Hai sau Chúa Nhật 30 Thường Niên

Ngày 27/10 Thứ Hai sau Chúa Nhật 30 Thường Niên

Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau...

Đọc tiếp »

25/10 Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên

25/10 Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Đọc tiếp »

28/10  THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ

28/10 THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ

Anh em không còn là khách trọ và là khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên

Thứ Sáu sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên

"Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?"

Đọc tiếp »

Thứ Năm sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên

Thứ Năm sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên

"Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên."

Đọc tiếp »

Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên

Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên

"Các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến". 

Đọc tiếp »

Thứ Ba sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên

Thứ Ba sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng.

Đọc tiếp »

Thứ Hai sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên

Thứ Hai sau Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên

"Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"

Đọc tiếp »

Chúa Nhật 29 TN - Chúa Nhật Truyền Giáo

Chúa Nhật 29 TN - Chúa Nhật Truyền Giáo

Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.

Đọc tiếp »

Trang: << < 61 62