TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Tư Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 11  CÁC THÁNH NAM NỮ  lễ trọng

Ngày 01 tháng 11 CÁC THÁNH NAM NỮ lễ trọng

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?

Đọc tiếp »

Ngày 28 tháng 10  THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ  lễ kính

Ngày 28 tháng 10 THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ lễ kính

Đức Giê-su chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Hạt cải lớn lên và trở thành cây.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Chẳng lẽ người con cháu ông Áp-ra-ham này lại không được cởi xiềng xích trong ngày sa-bát sao?

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét ?

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thật là phúc cho những đầy tớ khi chủ về mà thấy đang tỉnh thức.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>