TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên

Người gieo giống đi ra gieo giống.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Chưa tới lúc mà Ngài đã đến đây làm khổ loài ma quỷ chúng tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

Đọc tiếp »

Ngày 3 tháng 7  THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ  lễ kính

Ngày 3 tháng 7 THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ lễ kính

Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Ai không vác thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XII - Mùa Thường Niên

Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XII - Mùa Thường Niên

Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 6 THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ  lễ trọng

Ngày 29 tháng 6 THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ lễ trọng

Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên

Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>