TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên

Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ.

Đọc tiếp »

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ  lễ nhớ bắt buộc

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ lễ nhớ bắt buộc

Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

Đọc tiếp »

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU  lễ trọng

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU lễ trọng

Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Đức Ki-tô. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên

Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.

Đọc tiếp »

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ  lễ trọng

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ lễ trọng

Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên

Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên

Sao người ta nói Đức Ki-tô là con vua Đa-vít.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên

Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên

Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên

Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Ngày 31 tháng 5  ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT  lễ kính

Ngày 31 tháng 5 ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT lễ kính

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

Đọc tiếp »

LỄ CHÚA BA NGÔI  lễ trọng

LỄ CHÚA BA NGÔI lễ trọng

Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>