TIN MỪNG HẰNG NGÀY

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ  lễ trọng

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ lễ trọng

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên

Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên

Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên

Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã.

Đọc tiếp »

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ  lễ trọng

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ lễ trọng

Mọi người đều ăn, và được no nê.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên

Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

Đọc tiếp »

LỄ CHÚA BA NGÔI  lễ trọng

LỄ CHÚA BA NGÔI lễ trọng

Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy ; Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.

Đọc tiếp »

Ngày 11 tháng 6  Thánh Ba-na-ba tông đồ  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 11 tháng 6 Thánh Ba-na-ba tông đồ lễ nhớ bắt buộc

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên

Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì đã ngoại tình.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Chính môn đệ này đã viết ra những điều đó và lời chứng của người ấy là xác thực

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hãy chăn dắt chiên của Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Xin cho họ được hoàn toàn nên một.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>