TIN MỪNG HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền".

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG

Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".

Đọc tiếp »

THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG

THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG

"Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng

 "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa: "Lạy Thầy, có". 

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

"Hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát."

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

Chúa Giêsu nói với họ: "Các con có bao nhiêu chiếc bánh?" Họ thưa: "Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ".

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

"Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ."

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

"Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh."

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT tuần 1 Mùa Vọng

CHÚA NHẬT tuần 1 Mùa Vọng

"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về".

Đọc tiếp »

Thứ 7 sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên

Thứ 7 sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên

 "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời..."

Đọc tiếp »

Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên

Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên

"Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu."

Đọc tiếp »

26/11: Thứ tư sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên

26/11: Thứ tư sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên

Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

Đọc tiếp »

Thứ ba sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên

Thứ ba sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên

"Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: "Chính ta đây và thời gian đã gần đến".

Đọc tiếp »

Thứ năm sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên

Thứ năm sau Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên

"... các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến"

Đọc tiếp »

Thứ hai sau Chúa Nhật tuần 34 Thường niên

Thứ hai sau Chúa Nhật tuần 34 Thường niên

"Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ."

Đọc tiếp »

Trang: << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >>