TIN MỪNG HẰNG NGÀY

23-10 Thứ Sáu Tuần XXIX

23-10 Thứ Sáu Tuần XXIX

"Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?"

Đọc tiếp »

22-10 Thứ Năm Tuần XXIX

22-10 Thứ Năm Tuần XXIX

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".

Đọc tiếp »

21- 10 Thứ Tư Tuần XXIX

21- 10 Thứ Tư Tuần XXIX

"Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều".

Đọc tiếp »

20-10 Thứ Ba Tuần XXIX

20-10 Thứ Ba Tuần XXIX

"Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức".

Đọc tiếp »

19-10 Thứ Hai Tuần XXIX

19-10 Thứ Hai Tuần XXIX

"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"

Đọc tiếp »

18-10 Chúa Nhật Năm B Tuần XXIX

18-10 Chúa Nhật Năm B Tuần XXIX

"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Đọc tiếp »

17-10 Thứ Bảy Tuần XXVIII

17-10 Thứ Bảy Tuần XXVIII

"Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

Đọc tiếp »

16-10 Thứ Sáu Tuần XXVIII

16-10 Thứ Sáu Tuần XXVIII

"Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi".

Đọc tiếp »

15-10 Thứ Năm Tuần XXVIII

15-10 Thứ Năm Tuần XXVIII

"Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại".

Đọc tiếp »

14-10 Thứ Tư Tuần XXVIII

14-10 Thứ Tư Tuần XXVIII

Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ.

Đọc tiếp »

13-10 Thứ Ba Tuần XXVIII

13-10 Thứ Ba Tuần XXVIII

"Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".

Đọc tiếp »

12-10 Thứ Hai Tuần XXVIII

12-10 Thứ Hai Tuần XXVIII

Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy.

Đọc tiếp »

11-10 Chúa Nhật Năm B Tuần XXVIII

11-10 Chúa Nhật Năm B Tuần XXVIII

"Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Đọc tiếp »

10-10 Thứ Bảy Tuần XXVII

10-10 Thứ Bảy Tuần XXVII

"Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".

Đọc tiếp »

9-10 Thứ Sáu Tuần XXVII

9-10 Thứ Sáu Tuần XXVII

"Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau..." 

Đọc tiếp »

Trang: << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >>