TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần III - Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần III - Mùa Vọng

Phép rửa của ông Gio-an bởi đâu mà có ?

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng

Chúng tôi phải làm gì ?” 11 Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.”

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Vọng

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Vọng

Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Vọng

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Vọng

Họ không nghe lời ông Gio-an, cũng chẳng nghe Con Người.

Đọc tiếp »

Ngày 08 tháng 12  ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI  lễ trọng

Ngày 08 tháng 12 ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI lễ trọng

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần II - Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần II - Mùa Vọng

Thiên Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư vong.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần II - Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần II - Mùa Vọng

Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng

Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Vọng

Chúa phán : Này đây Ta đến ngay và đem theo lương bổng để trả cho ai nấy tuỳ theo việc họ làm.

Đọc tiếp »

Ngày 03 tháng 12  THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC  lễ kính

Ngày 03 tháng 12 THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC lễ kính

Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở thế gian này trong khi đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Chúa cao cả xuất hiện vinh quang.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.

Đọc tiếp »

Ngày 24 tháng 11  THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO  lễ trọng

Ngày 24 tháng 11 THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO lễ trọng

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>