TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su thấy một bà goá túng thiếu bỏ vào thùng tiền hai đồng tiền kẽm.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

Đọc tiếp »

Ngày 24 tháng 11  THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO  lễ trọng

Ngày 24 tháng 11 THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO lễ trọng

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ?

Đọc tiếp »

Ngày 21 tháng 11  Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 21 tháng 11 Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ lễ nhớ bắt buộc

Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Anh muốn tôi làm gì cho anh ? - Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Ngày Con Người được mặc khải cũng như thế.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh : “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ?

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>