TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Bảy Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

Đọc tiếp »

Ngày 10 tháng 8  THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO  lễ kính

Ngày 10 tháng 8 THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO lễ kính

Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Họ sẽ giết chết Người, và Người sẽ trỗi dậy. Con cái được miễn đóng sưu nộp thuế.

Đọc tiếp »

Ngày 6 tháng 8  CHÚA HIỂN DUNG  lễ kính

Ngày 6 tháng 8 CHÚA HIỂN DUNG lễ kính

Đang lúc Đức Giê-su cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Vua Hê-rô-đê sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Môn đệ ông đi báo tin cho Đức Giê-su.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 7  THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ  lễ kính

Ngày 25 tháng 7 THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ lễ kính

Chén của Thầy, các người sẽ uống.  

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>