TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Ngày 25 tháng 1  THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI  lễ kính

Ngày 25 tháng 1 THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI lễ kính

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên

Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên

Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên

Các thần ô uế kêu lên : Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

Ngày sa-bát, được cứu mạng người hay giết đi ?

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên

Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? 

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Thường Niên

Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần I - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần I - Mùa Thường Niên

Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.mc

Đọc tiếp »

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh

Người bạn của chú rể vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh

Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh

 “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>