TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Bảy Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

Đọc tiếp »

Ngày 15 tháng 8 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI  lễ trọng

Ngày 15 tháng 8 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI lễ trọng

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Họ sẽ giết chết Người, và Người sẽ trỗi dậy. Con cái được miễn đóng sưu nộp thuế.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

Đọc tiếp »

Ngày 10 tháng 8  THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO  lễ kính

Ngày 10 tháng 8 THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO lễ kính

Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.

Đọc tiếp »

CHÚA HIỂN DUNG

CHÚA HIỂN DUNG

Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Ông không phải là con bác thợ sao ? Bởi đâu ông làm được những phép lạ như thế ?

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>