TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Cô Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà. Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 10  THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Ngày 01 tháng 10 THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 9  CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN  lễ kính

Ngày 29 tháng 9 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN lễ kính

Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

Đọc tiếp »

Ngày 21 tháng 9  THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG  lễ kính

Ngày 21 tháng 9 THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG lễ kính

Anh hãy theo tôi. Ông Mát-thêu đứng dậy đi theo Đức Giê-su.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

Đọc tiếp »

Ngày 14 tháng 9  SUY TÔN THÁNH GIÁ  lễ kính

Ngày 14 tháng 9 SUY TÔN THÁNH GIÁ lễ kính

Con Người sẽ phải được giương cao.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>