TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Bảy sau lễ Tro

Thứ Bảy sau lễ Tro

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu sau lễ Tro

Thứ Sáu sau lễ Tro

Khi chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

Đọc tiếp »

Thứ Năm sau lễ Tro

Thứ Năm sau lễ Tro

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư lễ Tro (14/02/2024)

Thứ Tư lễ Tro (14/02/2024)

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Thường Niên

Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.

Đọc tiếp »

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM GIÁP THÌN  Mồng Ba : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM GIÁP THÌN Mồng Ba : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

Đọc tiếp »

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM GIÁP THÌN  Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên - Mẫu 1

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM GIÁP THÌN Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên - Mẫu 1

Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần V - Mùa Thường Niên  Ca

Thứ Tư Tuần V - Mùa Thường Niên Ca

Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên

Họ như bầy chiên không người chăn dắt.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Thường Niên

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Thường Niên

Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>