TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh - Ngày 29 tháng 4  Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh  lễ nhớ bắt buộc

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh - Ngày 29 tháng 4 Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ bắt buộc

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh

Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con, thì được sống muôn đời.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 4  THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG  lễ kính

Ngày 25 tháng 4 THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG lễ kính

Anh em hãy loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ ; rồi cá, Người cũng làm như vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.

Đọc tiếp »

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.

Đọc tiếp »

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tôi đã thấy Chúa, và Người đã nói với tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>