TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ?

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Anh muốn tôi làm gì cho anh ? - Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Ngày Con Người được mặc khải cũng như thế.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.

Đọc tiếp »

Ngày 09 tháng 11  CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ  lễ kính

Ngày 09 tháng 11 CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ lễ kính

Đền thờ Đức Giê-su muốn nói là chính thân thể Người.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.

Đọc tiếp »

Ngày 02 tháng 11  Cầu cho các tín hữu đã qua đời Lễ I  lễ nhớ

Ngày 02 tháng 11 Cầu cho các tín hữu đã qua đời Lễ I lễ nhớ

Ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 11  CÁC THÁNH NAM NỮ  lễ trọng

Ngày 01 tháng 11 CÁC THÁNH NAM NỮ lễ trọng

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Đừng mời bạn bè, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>