TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Cô Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà. Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Ai là người thân cận của tôi ?

Đọc tiếp »

Ngày 02 tháng 10  Các thiên thần hộ thủ  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 02 tháng 10 Các thiên thần hộ thủ lễ nhớ bắt buộc

Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 10  THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH  lễ kính

Ngày 01 tháng 10 THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH lễ kính

Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy.

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 9  CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN  lễ kính

Ngày 29 tháng 9 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN lễ kính

Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

Đọc tiếp »

Trang: << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>