TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần II - Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần II - Mùa Vọng

Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng

Hãy sửa lối cho thẳng để Chúa đi.

Đọc tiếp »

Ngày 09 tháng 12  KỶ NIỆM CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN  lễ kính

Ngày 09 tháng 12 KỶ NIỆM CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN lễ kính

Những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật.

Đọc tiếp »

Ngày 08 tháng 12  ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI  lễ trọng

Ngày 08 tháng 12 ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI lễ trọng

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng

Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Tư Tuần I - Mùa Vọng

Đức Giê-su chữa khỏi nhiều người và hoá bánh ra nhiều.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần I - Mùa Vọng

Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng

Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su thấy một bà goá túng thiếu bỏ vào thùng tiền hai đồng tiền kẽm.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

Đọc tiếp »

Ngày 24 tháng 11  THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO  lễ trọng

Ngày 24 tháng 11 THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO lễ trọng

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ?

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>