TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh

Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh, đã trỗi dậy rồi !

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần Thánh  Thánh lễ Làm Phép Dầu

Thứ Năm Tuần Thánh Thánh lễ Làm Phép Dầu

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần Thánh

Thứ Tư Tuần Thánh

Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần Thánh

Thứ Ba Tuần Thánh

Một người trong anh em sẽ nộp Thầy ... Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần Thánh

Thứ Hai Tuần Thánh

Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT LỄ LÁ  lễ trọng

CHÚA NHẬT LỄ LÁ lễ trọng

Lạy Cha, chén đắng này, nếu con phải uống, mà không sao tránh được, thì xin vâng ý Cha.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>