TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên

Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên

Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên

Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.

Đọc tiếp »

LỄ CHÚA BA NGÔI  lễ trọng

LỄ CHÚA BA NGÔI lễ trọng

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được  

Đọc tiếp »

Ngày 31 tháng 5  ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT  lễ kính

Ngày 31 tháng 5 ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT lễ kính

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Anh em nhận được gấp trăm ở đời này cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Đọc tiếp »

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  lễ trọng

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG lễ trọng

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Chính môn đệ này đã viết ra những điều đó và lời chứng của người ấy là xác thực.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Xin cho họ được hoàn toàn nên một.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>