TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Ngày 5 tháng 1

Ngày 5 tháng 1

Chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en.

Đọc tiếp »

Ngày 4 tháng 1

Ngày 4 tháng 1

Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a.

Đọc tiếp »

Ngày 2 tháng 1

Ngày 2 tháng 1

Người sẽ đến sau tôi.

Đọc tiếp »

Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh  THÁNH MA-RI-A, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI  lễ trọng

Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh THÁNH MA-RI-A, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI lễ trọng

Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su.

Đọc tiếp »

Ngày 23 tháng 12

Ngày 23 tháng 12

Ông Gio-an Tẩy Giả chào đời.

Đọc tiếp »

Ngày 21 tháng 12

Ngày 21 tháng 12

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

Đọc tiếp »

Ngày 20 tháng 12

Ngày 20 tháng 12

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Ngày 19 tháng 12

Ngày 19 tháng 12

Gio-an Tẩy Giả sinh ra theo lời sứ thần Gáp-ri-en báo.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Vọng

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Vọng

Đức Giê-su sinh làm con bà Ma-ri-a. Bà đã thành hôn với ông Giu-se, con cháu vua Đa-vít.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần III - Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần III - Mùa Vọng

Ông Gio-an là sứ giả dọn đường cho Chúa đến.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần III - Mùa Vọng

Thứ Tư Tuần III - Mùa Vọng

Hãy thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>