TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy.

Đọc tiếp »

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM NHÂM DẦN  Mồng Ba : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM NHÂM DẦN Mồng Ba : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

Đọc tiếp »

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM NHÂM DẦN  Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên - Mẫu 1

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM NHÂM DẦN Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên - Mẫu 1

Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thần ô uế kia, xuất khỏi người này.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên

Như các ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa, Đức Giê-su không phải chỉ được sai đến với dân Do-thái mà thôi.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên

Một người vãi hạt giống rồi ngủ, và hạt giống mọc lên trong khi người ấy không biết.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần III - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần III - Mùa Thường Niên

Mang đèn tới để đặt trên đế. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong đấu ấy cho anh em.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 1  THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI  lễ kính

Ngày 25 tháng 1 THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI lễ kính

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên

Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên

Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên

Các thần ô uế kêu lên : Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

Ngày sa-bát, được cứu mạng người hay giết đi ?

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>