TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Cô Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà. Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su cấm dân chúng không được tiết lộ Người là ai, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên

Con Người làm chủ ngày sa-bát.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 6 THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ  lễ trọng

Ngày 29 tháng 6 THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ lễ trọng

Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>