TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi ; ngày đó, khách dự tiệc mới ăn chay.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 8  Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 29 tháng 8 Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết lễ nhớ bắt buộc

Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Đọc tiếp »

Ngày 24 tháng 8  THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ  lễ kính

Ngày 24 tháng 8 THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ lễ kính

Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.

Đọc tiếp »

Ngày 22 tháng 8  Đức Ma-ri-a Nữ Vương  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 22 tháng 8 Đức Ma-ri-a Nữ Vương lễ nhớ bắt buộc

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên

Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.

Đọc tiếp »

Ngày 15 tháng 8 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI  lễ trọng

Ngày 15 tháng 8 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI lễ trọng

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>