TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Chúa Nhật Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy. Đúng hơn : phúc thay kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Ngày 07 tháng 10  Đức Mẹ Mân Côi  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 07 tháng 10 Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ bắt buộc

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Cô Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà. Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 10  THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Ngày 01 tháng 10 THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>