TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 8  Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 29 tháng 8 Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết lễ nhớ bắt buộc

Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.

Đọc tiếp »

26/8 Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

26/8 Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Các người là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ.

Đọc tiếp »

25/8 Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

25/8 Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.

Đọc tiếp »

24/08/2020 Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

24/08/2020 Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

"Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối ".

Đọc tiếp »

03/08/2020 Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

03/08/2020 Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".

Đọc tiếp »

29/07/2020 Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

29/07/2020 Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

"Martha đã đón Chúa vào nhà mình, Maria đã chọn phần tốt nhất".

Đọc tiếp »

20/07/2020 Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm chẵn

20/07/2020 Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm chẵn

"Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này".

Đọc tiếp »

16/07/2020 Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn

16/07/2020 Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn

"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn

"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".

Đọc tiếp »

14/07/2020 Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn

14/07/2020 Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn

"Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi".

Đọc tiếp »

13/07/2020 Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn

13/07/2020 Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn

"Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo".

Đọc tiếp »

Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A

Tính hữu hiệu của Lời Chúa.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>