TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Bảy sau lễ Tro

Thứ Bảy sau lễ Tro

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu sau lễ Tro

Thứ Sáu sau lễ Tro

Khi chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

Đọc tiếp »

Thứ Năm sau lễ Tro

Thứ Năm sau lễ Tro

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư lễ Tro

Thứ Tư lễ Tro

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Thường Niên

Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su biến đổi hình dạng trước mắt các ông.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Thường Niên

Ai liều mất mạng sống vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thầy là Đấng Ki-tô. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Thường Niên

Anh mù khỏi hẳn và thấy tỏ tường mọi sự.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Thường Niên

Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Thường Niên

Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần V - Mùa Thường Niên

Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần V - Mùa Thường Niên

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>