TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Ngày 03 tháng 12  THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC  lễ kính

Ngày 03 tháng 12 THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC lễ kính

Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng

Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức ở thế gian này trong khi đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Chúa cao cả xuất hiện vinh quang.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.

Đọc tiếp »

Ngày 24 tháng 11  THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO  lễ trọng

Ngày 24 tháng 11 THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO lễ trọng

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.

Đọc tiếp »

LỄ CHÚA KI-TÔ VUA  lễ trọng

LỄ CHÚA KI-TÔ VUA lễ trọng

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta. 

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Các người đã biến Nhà Thiên Chúa thành sào huyệt của bọn cướp.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi !

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng?

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Anh muốn tôi làm gì cho anh ? - Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>