TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh

“Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

Đọc tiếp »

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.

Đọc tiếp »

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su, khi Người bẻ bánh. Ha-lê-lui-a.

Đọc tiếp »

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tôi đã thấy Chúa, và Người đã nói với tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần Thánh

Thứ Tư Tuần Thánh

Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Ngư

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần Thánh

Thứ Ba Tuần Thánh

Một người trong anh em sẽ nộp Thầy ... Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần Thánh

Thứ Hai Tuần Thánh

Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT LỄ LÁ  lễ trọng

CHÚA NHẬT LỄ LÁ lễ trọng

Đức Ki-tô đã tự khiêm tự hạ, nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>