TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên (B)

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên (B)

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Được giao ít mà anh đã trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Các người là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ.

Đọc tiếp »

Ngày 24 tháng 8  THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ  lễ kính

Ngày 24 tháng 8 THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ lễ kính

Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng !

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên

Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XX - Mùa Thường Niên

Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XX - Mùa Thường Niên

Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, anh sẽ được một kho tàng trên trời.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>