TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Thường Niên

Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên

Một người vãi hạt giống rồi ngủ, và hạt giống mọc lên trong khi người ấy không biết.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 1  THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI  lễ kính

Ngày 25 tháng 1 THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI lễ kính

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.

Đọc tiếp »

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO  Mồng Ba : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO Mồng Ba : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

Đọc tiếp »

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO  Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên - Mẫu 1

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên - Mẫu 1

Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

Ngày sa-bát, được cứu mạng người hay giết đi ?

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên

Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Thường Niên

Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên

Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>