TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Bảy Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy. Đúng hơn : phúc thay kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Ai là người thân cận của tôi ?

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho.

Đọc tiếp »

Ngày 07 tháng 10  Đức Mẹ Mân Côi  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 07 tháng 10 Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ bắt buộc

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>