TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Ngày 08 tháng 12  ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI  lễ trọng

Ngày 08 tháng 12 ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI lễ trọng

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Vọng

Thứ Tư Tuần II - Mùa Vọng

Tất cả những ai đang vất vả, hãy đến cùng tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần II - Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần II - Mùa Vọng

Thiên Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư vong.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần II - Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần II - Mùa Vọng

Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng

Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng

Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần I - Mùa Vọng

Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng

Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng (A)

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng (A)

Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Đọc tiếp »

Ngày 24 tháng 11  THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO  lễ trọng

Ngày 24 tháng 11 THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO lễ trọng

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật LỄ CHÚA KI-TÔ VUA  lễ trọng

Chúa Nhật LỄ CHÚA KI-TÔ VUA lễ trọng

Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>