TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Chúa Nhật Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.    

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?

Đọc tiếp »

Ngày 22 tháng 8  Đức Ma-ri-a Nữ Vương  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 22 tháng 8 Đức Ma-ri-a Nữ Vương lễ nhớ bắt buộc

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

Đọc tiếp »

Ngày 15 tháng 8 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI  lễ trọng

Ngày 15 tháng 8 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI lễ trọng

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>