TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 6 THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ  lễ trọng

Ngày 29 tháng 6 THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ lễ trọng

Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su nhất quyết đi Giê-ru-sa-lem. Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.

Đọc tiếp »

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU  lễ trọng

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU lễ trọng

Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.

Đọc tiếp »

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ  lễ trọng

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ lễ trọng

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên

Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên

Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên

Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã.

Đọc tiếp »

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ  lễ trọng

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ lễ trọng

Mọi người đều ăn, và được no nê.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên

Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>