TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được  

Đọc tiếp »

Ngày 31 tháng 5  ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT  lễ kính

Ngày 31 tháng 5 ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT lễ kính

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Anh em nhận được gấp trăm ở đời này cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Đọc tiếp »

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  lễ trọng

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG lễ trọng

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Chính môn đệ này đã viết ra những điều đó và lời chứng của người ấy là xác thực.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Xin cho họ được hoàn toàn nên một.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.

Đọc tiếp »

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN  lễ trọng

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN lễ trọng

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>