TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

Đọc tiếp »

Ngày 11 tháng 6  Thánh Ba-na-ba tông đồ - lễ nhớ bắt buộc

Ngày 11 tháng 6 Thánh Ba-na-ba tông đồ - lễ nhớ bắt buộc

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.

Đọc tiếp »

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ  lễ nhớ bắt buộc

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ lễ nhớ bắt buộc

Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

Đọc tiếp »

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU  lễ trọng

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU lễ trọng

Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Đức Ki-tô. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên

hẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên

Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên

Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên

Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.

Đọc tiếp »

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ  lễ trọng

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ lễ trọng

Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

Đọc tiếp »

Ngày 31 tháng 5  ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT  lễ kính

Ngày 31 tháng 5 ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT lễ kính

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Anh em là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã kêu gọi anh em.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Anh em nhận được gấp trăm ở đời này cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>