TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Ba Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần V - Mùa Thường Niên

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần V - Mùa Thường Niên

Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên

Họ như bầy chiên không người chăn dắt.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Thường Niên

Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Thường Niên

Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên

Một người vãi hạt giống rồi ngủ, và hạt giống mọc lên trong khi người ấy không biết.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 1  THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI  lễ kính

Ngày 25 tháng 1 THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI lễ kính

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.

Đọc tiếp »

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO  Mồng Ba : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO Mồng Ba : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

Đọc tiếp »

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO  Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên - Mẫu 1

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên - Mẫu 1

Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>