TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh

Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh

Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh

Đức Giê-su cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tám ngày sau, Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Đọc tiếp »

Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

Đọc tiếp »

Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ ; rồi cá, Người cũng làm như vậy.

Đọc tiếp »

Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.

Đọc tiếp »

Ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.

Đọc tiếp »

Ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tôi đã thấy Chúa, và Người đã nói với tôi.

Đọc tiếp »

Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh

Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh, đã trỗi dậy rồi !

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>