THỨ TƯ LỄ TRUYỀN TIN

25 / 03/ 2015, 05:03:20

Ngày 25 tháng 03

THỨ TƯ LỄ TRUYỀN TIN
Lễ Trọng
BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14

"Này trinh nữ sẽ thụ thai".
Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa". Và Isaia nói: "Vậy nghe đây, hỡi nhà Đavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta". Đó là lời Chúa.ĐÁP CA: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11

ĐápLạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng,
nhưng Ngài đã mở tai con.
Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội,
bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến".

Như trong cuốn sách đã chép về con,
lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa,
và luật pháp của Chúa ghi tận đáy lòng con.

Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội,
thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

Con chẳng có che đậy đức công minh Chúa trong lòng con;
con đã kể ra lòng trung thành với ơn phù trợ Chúa;
con đã không giấu giếm gì với đại hội về ân sủng
và lòng trung thành của Chúa.BÀI ĐỌC II: Dt 10, 4-10

"Ở đoạn đầu cuốn sách đã viết về tôi là, lạy Chúa, tôi thi hành thánh ý Chúa".
Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, máu bò và dê đực không thể xoá được tội lỗi. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật". Đoạn Người nói tiếp: "Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa". Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ. Đó là lời Chúa.Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 1, 14ab

Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người.PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38

"Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà. Đó là lời Chúa.SUY NIỆM

Đức Ma-ri-a đã tỏ ra bối rối trước lời chào đầy kính trọng của vị thiên sứ lúc truyền tin. Thiên thần đã trấn an Mẹ “đừng sợ” chỉ vì Mẹ “đẹp lòng Thiên Chúa.” Quả thế, người “đẹp lòng Chúa” thì được “Chúa ở cùng” và như thế không có gì có thể làm hại họ được. Biết bao lần Chúa Giê-su đã trách các môn đệ: “Sao lại hoảng sợ.” Ngay trước lúc chịu khổ nạn, Ngài đã khẳng định: “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).Thánh giáo hoàng Gioan-Phaolô II, khi lên ngôi Giáo Hoàng, đã chọn khẩu hiệu “Đừng sợ!” Đức Bê-nê-đi-tô XVI ngay từ đầu triều giáo hoàng của mình cũng nhấn mạnh điều đó. Vậy ở bên Mẹ, là có Chúa. Và có Chúa, tat không lo sợ chi!CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su, xin củng cố đức tin, để chúng con luôn cảm thấy Chúa ở cùng chúng con mọi ngày. Amen!


Nguồn: http://kinhthanhvn.org/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: