Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

21 / 11/ 2014, 01:11:04

Ngày 21 tháng 11

Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên 
(năm chẵn)BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 14-17

"Hỡi thiếu nữ Sion, hãy hân hoan, đây Ta ngự đến".
Bài trích sách Tiên tri Giacaria.

Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion hãy ca tụng và hân hoan: vì này đây Ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy, sẽ có nhiều dân tộc quy phục Chúa, họ sẽ là dân Ta và Ta sẽ ngự giữa ngươi. Ngươi sẽ biết rằng Chúa các đạo binh đã sai Ta đến cùng ngươi”. Thiên Chúa sẽ chiếm lấy Giuđa làm sản nghiệp của Người trong thánh địa, và sẽ còn tuyển chọn Giêrusalem. Mọi xác phàm hãy thinh lặng trước nhan thánh Chúa, vì Người đã chỗi dậy trong thành thánh của Người. Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: 1 Sm 2, 1.4-5.6-7.8
Đáp: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu độ tôi (c. 1a).

Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa,
và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi;
miệng tôi mở rộng ra trước quân thù,
vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. - Đáp

Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy,
và người yếu đuối được mạnh khoẻ thêm.
Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật,
và những người đói khát khỏi phải làm thuê;
người son sẻ thì sinh năm đẻ bảy,
còn kẻ đông con nay phải héo tàn. - Đáp

Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống,
Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra.
Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có,
Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. - Đáp

Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối;
từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo,
để cho họ ngồi chung với các vương giả,
và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang. - Đáp


ALLELUIA: Lc 1,28

All. All.
Kính chào Maria đầy ơn phúc,
Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ;
trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. - All.


TIN MỪNG: Mt 12, 46-50

"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy". Đó là lời Chúa.


SUY NIỆM

Đức Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ để rồi chính Mẹ lại trở thành Đền thờ cho Con Thiên Chúa cư ngụ, đền thờ không do tay người phàm làm ra mà do quyết định “xin vâng” theo thánh ý Chúa. Mẹ dâng mình để thuộc về Chúa, và rồi Chúa đã biến hành động ấy thành mẫu gương tuyệt hảo để những ai muốn thuộc về Chúa phải noi gương Mẹ: dâng mình lúc này có nghĩa là muốn thực thi ý Chúa, cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Nhờ biết “thi hành ý muốn của Thiên Chúa” Đức Ma-ri-a đã trở thành Mẹ, thành người thân thuộc của Chúa; đồng thời Mẹ trở thành mẫu mực và mẫu tử cho tất cả những ai muốn thi hành thánh ý của Thiên Chúa.


CẦU NGUYỆN

Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin giúp con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa để xứng đáng với tình yêu của Chúa và ngày một nên con yêu dấu của Mẹ như chính Chúa Giêsu, Con Mẹ. Amen!


Nguồn: http://kinhthanhvn.org/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: