Thư Phân Ưu Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum

04 / 02/ 2022, 04:02:13

Tác giả: Giám mục Alosiô Nguyễn Hùng Vị
Nguồn: WGPKT(02/02/2022) KONTUM (Nguồn ảnh: Đài Á châu Tự do)
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: