Thứ Năm đầu tháng sau Chúa Nhật tuần 31 Thường Niên

06 / 11/ 2014, 09:11:52

Ngày 06 tháng 11

Thứ Năm đầu tháng sau Chúa Nhật tuần 31 Thường Niên 
(năm chẵn)BÀI ĐỌC I: Pl 3, 3-8a

"Những điều xưa kia được kể là lợi ích cho tôi, thì nay tôi coi là bất lợi vì Đức Kitô".
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, chính chúng ta là những người chịu cắt bì, chúng ta phụng thờ Thiên Chúa theo thần trí, và khoe mình trong Đức Giêsu Kitô, chứ không tin tưởng vào xác thịt, mặc dầu chính tôi cũng có thể ỷ lại vào xác thịt. Nếu có ai khác nghĩ mình có lý để ỷ lại vào xác thịt, thì tôi còn có lý hơn: tôi đã chịu cắt bì từ ngày thứ tám, là người chủng tộc Israel, thuộc chi họ Bengiamin, là người Do-thái sinh bởi người Do-thái, là người biệt phái chiếu theo lề luật. Bởi lòng đạo đức nhiệt thành, tôi đã bách hại Hội Thánh Thiên Chúa, chiếu theo đức công chính do lề luật công bố, tôi được coi là người không có gì đáng trách. Nhưng những điều xưa kia được kể là ích lợi cho tôi, thì nay vì Đức Kitô tôi coi là bất lợi. Vả lại tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi. Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7
Đáp: Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui (c. 3b).

Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người,
hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân.
Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người,
hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. - Đáp

Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa,
hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn.
Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm,
những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. - Đáp

Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người,
hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Người kén chọn,
chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. - Đáp


ALLELUIA: 2 Cr 5, 19

All. All.
Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giải hoà thế gian,
để chúng ta nghe lời của Con Chúa. - All.


TIN MỪNG: Lc 15, 1-10

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người thu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải. "Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: "Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất". Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải". Đó là lời Chúa.


SUY NIỆM

Con chiên đi lạc hay đồng bạc bị đánh mất, chúng không di chuyển mà chỉ ở một chỗ để có hy vọng được tìm thấy. Người chăn chiên không quản ngại nguy hiểm để đi tìm con chiên lạc, chứ không phải con chiên đi tìm ông; người phụ nữ không tiếc công sức đi tìm đồng bạc bị mất, chứ không phải đồng bạc đi tìm bà. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đi tìm Chúa, nhưng thật ra Chúa đi tìm chúng ta thì phải lẽ hơn. Cũng đúng thôi, vì đã bị lạc hay đánh mất thì biết đường đâu mà về! Chúa tìm chúng ta qua những biến cố xảy ra trong cuộc đời, chỉ cần chúng ta đọc được ý muốn của Chúa trong những sự kiện ấy, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng Chúa luôn đi bước trước để đưa chúng ta về nẻo chính đường ngay, nếu không chắc nhiều người trong chúng ta sẽ tự phong mình là “công chính” mất!


CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đã không quản ngại đêm tối và đường xá hiểm nguy để đến với con. Xin cho con luôn biết nhìn thấy Chúa trong mọi người và mọi sự, để không lạc lối trên đường đời. Amen.
 

Nguồn: http://kinhthanhvn.org/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: