Thập giá Đức Ki-tô, dấu hiệu ơn cứu độ

13 / 09/ 2022, 10:09:32

Suy niệm: Hình chữ thập xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống. Hai con đường giao nhau ở ngã tư cũng tạo thành hình chữ thập mà chẳng có ý nghĩa gì cao siêu. Chỉ nguyên hai thanh gỗ bắt chéo nhau không đủ để trở thành dấu hiệu cứu độ. Trái lại, trong xã hội Rô-ma, cây thập tự còn bị coi như dấu hiệu đáng nguyền rủa vì nó là nhục hình dành cho những tội phạm nặng nề nhất. Nhưng ngày nay, cây thập giá được tôn vinh bởi vì Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người, đã nằm trên đó, chịu đóng đinh vào đó và chết trên cây thập giá đó để đền tội cho con người, để cứu chuộc con người. Thập giá đã trở thành dấu hiệu cứu độ.

 

Mời Bạn: Bạn là Ki-tô hữu, bạn đang mang trong mình dấu ấn thánh giá khi bạn lãnh nhận bí tích rửa tội. Điều đó có nghĩa là : - bạn là người đã được cứu khỏi cái chết do tội mang lại; - bạn là người thuộc về Đức Ki-tô vì mang dấu ấn của Ngài; - bạn có sứ mạng loan báo Tin Mừng của Đức Ki-tô chịu đóng đinh.

 

Chia sẻ: Thánh Phao-lô xác tín: “Chúng tôi rao giảng một Đức Ki-tô chịu đóng đinh, điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ,…” nhưng đối với ngài, “Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.” (1Cr 1,23-24). Bạn có chung một xác tín như thánh Phao-lô chưa?

 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm dấu thánh giá, bạn hãy làm một cách sốt sắng.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã cứu độ con bằng cây thập giá. Con xin dâng cuộc đời con để rao giảng Chúa Ki-tô, Đấng chịu đóng đinh.

 


Nguồn: https://www.thanhlinh.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: