Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể (Cuénot), Giám Mục

14 / 11/ 2014, 12:11:47

Ngày 14 tháng 11

Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể (Cuénot),
Giám Mục (+ 1861)Đức Cha Stêphanô Thêôđorô Thể chào đời ngày 08/02/1802 tại Bélieu nước Pháp, là con cả trong một gia đình nghèo gồm 11 anh chị em. Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, ngài được gửi đến trường. Sau thời gian vất vả và bền gan học tập, ngày 24/9/1825, ngài thụ phong linh mục. Theo ước nguyện từ nhỏ, ngày 23/6/1827, ngài xin gia nhập Hội Thừa Sai và được chỉ định đi truyền giáo tại Đông Dương. Ngài đặt chân lên vùng đất này vào ngày 15/10/1828 tại hải cảng Macao, và ngày 02/5/1829, ngài đến Chủng Viện Lái Thiêu (Nam Kỳ). Hăng say và tận tụy trong việc truyền giáo, ngày 03/5/1835, ngài được tấn phong Giám Mục hiệu tòa Métellopolis phụ tá đặc trách Nam Bộ. Trước sắc chỉ cấm đạo của vua Minh Mạng đề ngày 03/10/1839, ngài vẫn hăng say và tận tụy với chức vụ, duy trì những tổ chức và cổ vũ việc truyền giáo, đặc biệt chú tâm đào tạo các linh mục bản xứ. Thành quả công việc của ngài thật lớn lao. Kể từ năm 1842, số người trở lại mỗi năm trung bình là 1,000. Cũng do sự vận động của ngài, Tòa Thánh đã chấp thuận thiết lập nhiều giáo khu mới, như việc chia Nam Bộ thành hai địa phận miền Đông và Tây (1844), sau đó thêm địa phận miền Nam (1850).

Tháng 11 năm 1847, vua Tự Đức lên kế vị và chính sách cấm đạo càng gay gắt hơn từ năm 1855. Nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân bị cầm tù. Cuối cùng, ngày 29/10/1861, ngài bị bắt. Vì kiệt sức, ngài ngã bệnh, và đêm 14/11/1861, ngài đã qua đời tại nhà giam Bình Định. Mấy giờ trước khi án lệnh trảm quyết từ triều gửi tới...

Ngài được phong lên bậc Chân Phước do Đức Piô X ngày 02/5/1909.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Nguồn: http://www.catholic.org.tw/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: