Thần học

TÌNH YÊU HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM

TÌNH YÊU HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM

Thiên Chúa đã làm ra con người, có nam có nữ, để sinh sôi nảy nở, nên phong nhiêu giống như Ngài.

Đọc tiếp »

THẦN HỌC BỐI CẢNH ÁP DỤNG VÀO HUẤN GIÁO

THẦN HỌC BỐI CẢNH ÁP DỤNG VÀO HUẤN GIÁO

Thần học tại Việt Nam hôm nay đối thoại như thế nào với những vấn đề nóng bỏng của xã hội? 

Đọc tiếp »

THẦN HỌC BỐI CẢNH  VÀ GIÁO HUẤN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THẦN HỌC BỐI CẢNH VÀ GIÁO HUẤN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Giáo Hội Việt Nam phải làm gì để đưa ra những giáo huấn phù hợp với bối cảnh truyền thống văn hóa Việt Nam...

Đọc tiếp »

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN (TT): VẤN ĐỀ LY DỊ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN (TT): VẤN ĐỀ LY DỊ

...không thể thay đổi giáo huấn của Giáo Hội để cho phép những người Công Giáo đã ly dị và tái hôn được rước lễ...

Đọc tiếp »

NHẬN ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO “SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI”

NHẬN ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO “SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI”

Có nhiều yếu tố khiến người ta nghi ngờ về tính khả tín của các sứ điệp từ trời do bà Maria phổ biến.

Đọc tiếp »

LY DỊ TÁI HÔN

LY DỊ TÁI HÔN

Việc tái hôn của những người đã ly dị khi người phối ngẫu còn sống, nghịch lại ý định và lề luật của Thiên Chúa...

Đọc tiếp »

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN (tt):

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN (tt):

“Chúa Giêsu nhấn mạnh đến ý định nguyên thủy của Đấng Tạo Hoá, Ngài đã muốn rằng hôn nhân là bất khả phân ly.

Đọc tiếp »

THINH LẶNG TRONG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

THINH LẶNG TRONG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

Chủ đề "tham gia tích cực" trong phụng vụ đã trở thành mục tiêu được xem xét trước mọi vần đề khác trong Công đồng Vaticanô 2...

Đọc tiếp »

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN

Trang web giaolyductin xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một vài suy tư, nghiên cứu như một góp ý mang tính tư vấn cho các Giám mục địa phương về một số vấn đề liên quan đến "Đời sống hôn nhân" .

Đọc tiếp »

Loan báo Tin Mừng, tái loan báo Tin Mừng, loan báo Tin Mừng cách mới mẻ: những bài học lịch sử

Loan báo Tin Mừng, tái loan báo Tin Mừng, loan báo Tin Mừng cách mới mẻ: những bài học lịch sử

Từ lâu Hội Thánh Công giáo đã ý thức về sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Nhưng để ám chỉ công tác này, thần học đã sử dụng nhiều thuật ngữ.

Đọc tiếp »

CẬP NHẬT QUY CHẾ TỔNG QUÁT SÁCH LỄ RÔMA

CẬP NHẬT QUY CHẾ TỔNG QUÁT SÁCH LỄ RÔMA

Để cộng đoàn có một buổi cử hành phụng vụ sốt sắng nhất, người ta đã đưa ra một số tiêu chuẩn như: linh thánh, đúng, đẹp, tác động mạnh vào gíác quan...

Đọc tiếp »

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN  HẬU CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II TẠI CHÂU Á VÀ VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN HẬU CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II TẠI CHÂU Á VÀ VIỆT NAM

Nhờ đặc tính công giáo, mỗi phần tử thực thi những đóng góp của riêng mình cho các phần tử khác và cho toàn thể Giáo Hội, để tất cả và từng người được tăng triển nhờ cùng chia sẻ mọi sự và cùng hiệp lực đạt đến tình trạng viên mãn trong tình hợp nhất...

Đọc tiếp »

Truyền Thống-Gia Đình Việt Nam  và những giá trị Kitô giáo

Truyền Thống-Gia Đình Việt Nam và những giá trị Kitô giáo

Trước những thách thức của cuộc sống hiện tại với những xáo trộn về các giá trị trong hầu hết các lãnh vực thì vấn đề “Truyền Thống” lại được nhắc đến như nền tảng cần thiết...

Đọc tiếp »

THẦN HỌC VỀ THÂN XÁC VÀ HOẠT ĐỘNG TÍNH DỤC

THẦN HỌC VỀ THÂN XÁC VÀ HOẠT ĐỘNG TÍNH DỤC

Tính dục là một chiều kích quan trọng và mầu nhiệm của đời sống chúng ta. Chỉ dưới ánh sáng của các kinh nghiệm nhân bản nguyên thủy và các phẩm chất đích thật của thân xác con người, chúng ta mới hi vọng hiểu được ý nghĩa và giá trị của tính dục...

Đọc tiếp »

HÔN NHÂN MỘT VỢ MỘT CHỒNG: THÁCH ĐỐ HAY HỒNG ÂN

HÔN NHÂN MỘT VỢ MỘT CHỒNG: THÁCH ĐỐ HAY HỒNG ÂN

Khi đi sâu vào ý nghĩa của đời sống vợ chồng, vào cái mà Giáo Hội Công Giáo gọi là “Ơn Gọi Hôn Nhân”, ta mới hiểu rằng ly dị không phải là giải pháp cuối cùng và tốt nhất cho đời sống hôn nhân.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5