Suy niệm

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

"Ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy".

Đọc tiếp »

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

 "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" 

Đọc tiếp »

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

"Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời".

Đọc tiếp »

THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH

THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH

Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt.

Đọc tiếp »

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

"Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa".

Đọc tiếp »

12/04: CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH - LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

12/04: CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH - LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

"Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin".

Đọc tiếp »

THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH

 Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó".

Đọc tiếp »

THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH

Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ". 

Đọc tiếp »

THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

"Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?"

Đọc tiếp »

THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH

"Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?"

Đọc tiếp »

THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH

"Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".

Đọc tiếp »

06/04: THÁNH PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH

06/04: THÁNH PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH

Trong cảnh tù tội, dù bị tra tấn lăng nhục nhưng ngài trước sau vẫn một lòng trung thành với đức tin.

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH

CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH

Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Đọc tiếp »

05/04: THÁNH VINH SƠN FERRIÊ - Linh Mục

05/04: THÁNH VINH SƠN FERRIÊ - Linh Mục

Ngài đặt chân đến đâu là có người trở lại đạo đến đó. Nguyên tại Tây Ban Nha, ngài đã đem về cho Chúa hơn 25 ngàn linh hồn Do Thái.

Đọc tiếp »

Trang: << < 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100