Suy niệm

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ.

Đọc tiếp »

25/02 Chân Phước Sebastian ở Aparicio (1502 - 1600)

25/02 Chân Phước Sebastian ở Aparicio (1502 - 1600)

Thầy Sebastian được phong chân phước năm 1787 và là quan thầy của những người lữ hành.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy sau lễ Tro

Thứ Bảy sau lễ Tro

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.

Đọc tiếp »

24/02 Chân Phước Luca Belludi (1200 - 1285)

24/02 Chân Phước Luca Belludi (1200 - 1285)

Chân Phước Luca thành lập nhiều tu viện được ơn làm phép lạ.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu sau lễ Tro

Thứ Sáu sau lễ Tro

Khi chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

Đọc tiếp »

23/02 Thánh Polycarp (c. 156)

23/02 Thánh Polycarp (c. 156)

Thánh Polycarp là môn đệ của Thánh Gioan Tông Ðồ và là bạn của Thánh Ignatiô ở Antioch.

Đọc tiếp »

Thứ Năm sau lễ Tro

Thứ Năm sau lễ Tro

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

22/02 Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

22/02 Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Hôm nay chúng ta tưởng nhớ việc Ðức Kitô chọn Phêrô là người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội.

Đọc tiếp »

Thứ Tư lễ Tro

Thứ Tư lễ Tro

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Đọc tiếp »

21/02 Thánh Phêrô Damian (1007 - 1072)

21/02 Thánh Phêrô Damian (1007 - 1072)

Có lẽ vì là trẻ mồ côi và bị đối xử thật tệ hại khi còn nhỏ nên Thánh Phêrô Damian thật tốt với người nghèo.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Thường Niên

Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người.

Đọc tiếp »

20/02 Chân Phước Giaxinta và Phanxicô (1910-1920; 1908-1919)

20/02 Chân Phước Giaxinta và Phanxicô (1910-1920; 1908-1919)

 Trong bài giảng lễ phong chân phước, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc lại lời của Jacinta nói với Francisco ngay trước khi em từ trần,"Anh cho em gửi lời chào Chúa và Ðức Mẹ, và nói với các Ngài rằng em sẵn sàng chịu đựng mọi sự mà các Ngài muốn để hoán cải kẻ tội lỗi."

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thưa Thầy, tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.

Đọc tiếp »

17-2 Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ  (Thế Kỷ XIII)

17-2 Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ (Thế Kỷ XIII)

Bảy vị thánh là bảy thương gia tên tuổi xứ Florence thuộc dòng tộc Toscane sống vào thế kỷ XIII. 

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su biến đổi hình dạng trước mắt các ông.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>