Suy niệm

Thứ tư lễ Tro 2022 - Mt 6,1-18 - “Sám hối”

Thứ tư lễ Tro 2022 - Mt 6,1-18 - “Sám hối”

Mùa chay thôi thúc chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình và thành tâm sám hối ăn năn.

Đọc tiếp »

Thứ Tư lễ Tro

Thứ Tư lễ Tro

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Đọc tiếp »

Ngày 1 Tháng 03  Thánh Ðavít (k. 589)

Ngày 1 Tháng 03 Thánh Ðavít (k. 589)

Đavít được cho là người đã triệu tập một công đồng để chấm dứt vết tích của lạc giáo Pelagiô.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Anh em nhận được gấp trăm ở đời này cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Đọc tiếp »

28/02 Thánh Grêgôriô II  (c. 731)

28/02 Thánh Grêgôriô II (c. 731)

 Chính trong những cuộc thương thuyết với Hoàng Ðế Lêô III mà người ta mới thấy sức mạnh tinh thần cũng như sự kiên nhẫn của Ðức Grêgôriô.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Hãy đi bán những gì anh có, rồi hãy đến theo tôi.

Đọc tiếp »

26/02 Thánh Apollonia (c. 249)

26/02 Thánh Apollonia (c. 249)

Là quan thầy của các nha sĩ, Thánh Apollonia thường được cầu khẩn để chữa răng đau và các bệnh liên hệ đến răng.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Thường Niên

Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.

Đọc tiếp »

25/02 Chân Phước Sebastian ở Aparicio (1502 - 1600)

25/02 Chân Phước Sebastian ở Aparicio (1502 - 1600)

Thầy Sebastian được phong chân phước năm 1787 và là quan thầy của những người lữ hành.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Thường Niên

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục.

Đọc tiếp »

24/02 Chân Phước Luca Belludi (1200 - 1285)

24/02 Chân Phước Luca Belludi (1200 - 1285)

Trong cuộc đời của Chân Phước Luca, ngài thành lập nhiều tu viện, được ơn làm phép lạ...

Đọc tiếp »

23-2 Thánh Pôlygarpô, Giám Mục Tử Ðạo (+ 155)

23-2 Thánh Pôlygarpô, Giám Mục Tử Ðạo (+ 155)

Thánh Pôlycarpô mở mắt chào đời năm 70 dưới triều Vespasianô. Ngài trở lại đạo ngay từ nhỏ và là môn đệ thân tín của Thánh Gioan tông đồ 

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần VII - Mùa Thường Niên

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Đọc tiếp »

22/02 Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

22/02 Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Hôm nay chúng ta tưởng nhớ việc Ðức Kitô chọn Phêrô là người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>