Suy niệm

Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Đọc tiếp »

9/11 Kỷ niệm cung hiến Thánh Đường Gio-an La-tê-ra-nô

9/11 Kỷ niệm cung hiến Thánh Đường Gio-an La-tê-ra-nô

Lạy Chúa, xin giúp con biết quý trọng thân xác Chúa ban cho, để con luôn biết tự trọng và biết tôn trọng anh em con. Amen.

Đọc tiếp »

Ngày 09 tháng 11  CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ  lễ kính

Ngày 09 tháng 11 CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ lễ kính

Đền thờ Đức Giê-su muốn nói là chính thân thể Người.

Đọc tiếp »

8 Tháng Mười Một Chân Phước John Duns Scotus (1266-1308)

8 Tháng Mười Một Chân Phước John Duns Scotus (1266-1308)

Chân Phước John Duns Scotus là một tu sĩ Phanxicô khiêm tốn, mà tư tưởng của ngài có ảnh hưởng trong nhiều thế kỷ.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Đọc tiếp »

7 Tháng Mười Một  Thánh Didacus (1400-1463)

7 Tháng Mười Một Thánh Didacus (1400-1463)

Didacus là thánh vì ngài đã hiến dâng cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và cộng đồng dân Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

Hãy ra các ngả đường, ép người ta vào đầy nhà cho ta.

Đọc tiếp »

2 Tháng Mười Một Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

2 Tháng Mười Một Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúng ta không thể coi luyện tội là một nhà tù đầy lửa cận kề với hỏa ngục...

Đọc tiếp »

Ngày 02 tháng 11  Cầu cho các tín hữu đã qua đời Lễ I  lễ nhớ

Ngày 02 tháng 11 Cầu cho các tín hữu đã qua đời Lễ I lễ nhớ

Ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

Đọc tiếp »

1 Tháng Mười Một Lễ Các Thánh

1 Tháng Mười Một Lễ Các Thánh

Họ là những người sống sót sau thời gian thử thách lớn lao.

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 11  CÁC THÁNH NAM NỮ  lễ trọng

Ngày 01 tháng 11 CÁC THÁNH NAM NỮ lễ trọng

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Đọc tiếp »

31 tháng 10 Thánh Wolfgang ở Regensburg (924-994)

31 tháng 10 Thánh Wolfgang ở Regensburg (924-994)

Thánh Wolfgang sinh ở Swabia, nước Ðức, và theo học tại một trường gần tu viện Reichenau. 

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Hạt cải lớn lên và trở thành cây.

Đọc tiếp »

30 tháng 10 Thánh An-phông-sô Rodriguez (1532 -1617)

30 tháng 10 Thánh An-phông-sô Rodriguez (1532 -1617)

Ngài được phong thánh năm 1888, cùng lúc với Thánh Phêrô Claver.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Chẳng lẽ người con cháu ông Áp-ra-ham này lại không được cởi xiềng xích trong ngày sa-bát sao ?

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>