Suy niệm

Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em.

Đọc tiếp »

Ngày 21 Tháng 3  Chân Phước Gioan ở Parma (1209 - 1289)

Ngày 21 Tháng 3 Chân Phước Gioan ở Parma (1209 - 1289)

Là bề trên cả thứ bảy của Dòng Phanxicô, Chân Phước Gioan nổi tiếng về những cố gắng nhằm khôi phục linh đạo nguyên thủy của Dòng sau khi Thánh Phanxicô Assisi từ trần.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay

Như ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa, Đức Giê-su không chỉ được sai đến với người Do-thái.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay

Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.

Đọc tiếp »

Ngày 19 Tháng 3  Thánh Giuse

Ngày 19 Tháng 3 Thánh Giuse

Thánh Giuse là quan thầy của Giáo Hội hoàn vũ...

Đọc tiếp »

18/3 Thánh Cyril ở Giêrusalem (315? - 386)

18/3 Thánh Cyril ở Giêrusalem (315? - 386)

Ðức Cyril sống an bình tám năm ở Giêrusalem và từ trần năm 386, khi ngài khoảng bảy mươi tuổi.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi.

Đọc tiếp »

17/3  Thánh Patrick (389?-461?)

17/3 Thánh Patrick (389?-461?)

Trong 40 năm rao giảng và hoán cải, ngài đã làm nhiều phép lạ và đã viết Confessio nói về tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

Đọc tiếp »

15/3  Thánh Louise de Marillac (c. 1660)

15/3 Thánh Louise de Marillac (c. 1660)

Thánh Louise sinh ở Ferrieres-en-Brie gần Meux, nước Pháp,

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Họ sẽ kết án xử tử Đức Giê-su.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

Đọc tiếp »

14/3 Thánh Maximilian (c. 295)

14/3 Thánh Maximilian (c. 295)

Bị điệu ra trước quan thống đốc Dion, Thánh Maximilian từ chối không chịu gia nhập đạo quân La Mã với lý luận như sau, "Tôi là Kitô Hữu, tôi không thể làm sự dữ, tôi không thể phục vụ trong quân đội."

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>