Suy niệm

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên

Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.

Đọc tiếp »

19 Tháng Giêng - Thánh Fabian (250)

19 Tháng Giêng - Thánh Fabian (250)

Chúng ta chỉ có thể tin tưởng bước vào tương lai và chấp nhận những thay đổi cần thiết để phát triển nếu chúng ta bám rễ vào quá khứ của một truyền thống sống động.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.

Đọc tiếp »

18 Tháng Giêng - Thánh Charles ở Sezze (1613 - 1670)

18 Tháng Giêng - Thánh Charles ở Sezze (1613 - 1670)

Ðời sống Thánh Charles chỉ kỳ diệu khi ngài cộng tác với ơn sủng của Thiên Chúa. 

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên

Các thần ô uế kêu lên : Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người.

Đọc tiếp »

17/01: THÁNH ANTÔN CẢ - TU VIỆN TRƯỞNG

17/01: THÁNH ANTÔN CẢ - TU VIỆN TRƯỞNG

Ma quỷ dùng mọi nỗ lực để cám dỗ chàng, nhưng chàng đã dùng lời cầu nguyện và sự hy sinh như khí cụ để chiến thắng.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên

Ngày sa-bát, được cứu mạng người hay giết đi ?

Đọc tiếp »

15 Tháng Giêng       Thánh Phaolô Ẩn Tu     (233 - 345)

15 Tháng Giêng Thánh Phaolô Ẩn Tu (233 - 345)

   Thánh ý và đường hướng của Thiên Chúa được thấy trong mọi hoàn cảnh của đời sống. 

Đọc tiếp »

14 Tháng Giêng -  Thánh Macrina

14 Tháng Giêng - Thánh Macrina

 Thánh Macrina là bà nội của Thánh Basil Cả mà chúng ta mừng kính vào ngày 2-1. 

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ?"

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên

Các ông đã đến xem chỗ Đức Giê-su ở, và ở lại với Người.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Thường Niên

Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội.

Đọc tiếp »

12 Tháng Giêng - Thánh Antôn Maria Pucci (1819 - 1892) & Thánh Marguerite Bourgeoys (1620-1700)

12 Tháng Giêng - Thánh Antôn Maria Pucci (1819 - 1892) & Thánh Marguerite Bourgeoys (1620-1700)

Marguerite không được kêu gọi để trở nên một nữ tu dòng kín nhưng lại là một người sáng lập dòng và một nhà giáo dục. 

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>