Suy niệm

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.

Đọc tiếp »

24 Tháng Năm Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 -- 1607)

24 Tháng Năm Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 -- 1607)

 Nhiều người ngay nay không thấy giá trị của sự đau khổ. Thánh Maria Mađalêna Pazzi khám phá ra ơn cứu độ trong sự đau khổ.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em.

Đọc tiếp »

23 Tháng Năm Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 -- 1764)

23 Tháng Năm Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 -- 1764)

 Vị linh mục tài giỏi và thánh thiện này sinh ở làng Voltaggio thuộc giáo phận Genoa nước Ý. 

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Từ cõi chết, Đức Ki-tô đã phục sinh, không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Đọc tiếp »

21 Tháng Năm  Thánh Crispin ở Viterbo   (1668 -- 1750)

21 Tháng Năm Thánh Crispin ở Viterbo (1668 -- 1750)

Gia đình nhân loại thường bị "cám dỗ bởi quyền tự trị lầm lạc, vì từ chối các giá trị Phúc Âm...

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh

Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian.

Đọc tiếp »

20/5 Thánh Bernardine ở Siena (1380 -- 1444)

20/5 Thánh Bernardine ở Siena (1380 -- 1444)

Thánh Bernardine sinh ở Massa Marittima (gần Siena) và là con của thống đốc tỉnh.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh

Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Đọc tiếp »

18 Tháng Năm Thánh Giáo Hoàng Gioan I  (c. 526)

18 Tháng Năm Thánh Giáo Hoàng Gioan I (c. 526)

Thánh Giáo Hoàng Gioan I, người xứ Tuscan, là tổng-phó-tế của hàng giáo sĩ Rôma, được chọn để kế vị Ðức Hormisdas mà lúc bấy giờ đã già yếu. 

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.

Đọc tiếp »

17 Tháng Năm - Thánh Paschal Baylon (1540 - 1592)

17 Tháng Năm - Thánh Paschal Baylon (1540 - 1592)

Khi bạn tìm kiếm Thiên Chúa trước hết và trên hết mọi sự, Thiên Chúa cao cả sẽ ban cho bạn những gì bạn cầu xin.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>