Suy niệm

2 Tháng Mười Hai  Thánh Edmund Campion (c.1581)

2 Tháng Mười Hai Thánh Edmund Campion (c.1581)

Thánh Edmund sống trong thế kỷ mười sáu. Ngài là một sinh viên người Anh rất nổi tiếng về khoa hùng biện.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng

Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần I - Mùa Vọng

Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng

Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng (A)

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng (A)

Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng.

Đọc tiếp »

26 Tháng Mười Một  Thánh Leonard ở Cảng Maurice (1676-1751)

26 Tháng Mười Một Thánh Leonard ở Cảng Maurice (1676-1751)

Thánh Leonard, người được Thánh Alphonsus Liguori gọi là "nhà truyền giáo vĩ đại của thế kỷ 18",

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Đọc tiếp »

Ngày 24 tháng 11  THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO  lễ trọng

Ngày 24 tháng 11 THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO lễ trọng

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.

Đọc tiếp »

Lễ Chúa Kitô Vua 2022 Lc 23,35-43 “Vua Kitô”

Lễ Chúa Kitô Vua 2022 Lc 23,35-43 “Vua Kitô”

Ước gì khi ta nhắm mắt lìa đời, Chúa cũng sẽ nói với ta như xưa Ngài đã nói với người trộm lành: “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.”

Đọc tiếp »

Chúa Nhật LỄ CHÚA KI-TÔ VUA  lễ trọng

Chúa Nhật LỄ CHÚA KI-TÔ VUA lễ trọng

Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Các người đã biến Nhà Thiên Chúa thành sào huyệt của bọn cướp.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!

Đọc tiếp »

Trang: << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>