Suy niệm

06/02: THÁNH PHAOLÔ MIKI VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

06/02: THÁNH PHAOLÔ MIKI VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

Phaolô Miki là một tu sĩ Nhật Bản rất hăng say với công việc truyền giáo.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần V - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần V - Mùa Thường Niên

Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên

Họ như bầy chiên không người chăn dắt.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Thường Niên

Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.

Đọc tiếp »

28/01: THÁNH TÔMA AQUINÔ, LINH MỤC - TIẾN SĨ HỘI THÁNH

28/01: THÁNH TÔMA AQUINÔ, LINH MỤC - TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Công trình tuyệt tác của thánh Tôma chính là bộ "Tông Luận Thần Học" mà ngài còn lưu lại cho hậu thế.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Thường Niên

Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?

Đọc tiếp »

27/01: THÁNH ANGELA MERICI ÐỒNG TRINH - LẬP DÒNG

27/01: THÁNH ANGELA MERICI ÐỒNG TRINH - LẬP DÒNG

Ngài thường nhủ mình: "Cầu nguyện hãm mình đi trước rồi việc làm và lời nói đến sau thì công việc tông đồ mới có kết quả".

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên

Một người vãi hạt giống rồi ngủ, và hạt giống mọc lên trong khi người ấy không biết.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 1  THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI  lễ kính

Ngày 25 tháng 1 THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI lễ kính

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>