Suy niệm

3/3 Thánh Katharine Drexel (1858 - 1955)

3/3 Thánh Katharine Drexel (1858 - 1955)

Thánh Katharine Drexel sinh ở Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 1858 và là cô con gái thứ hai của ông bà Drexel. 

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Hãy đi làm hoà với người anh em ấy đã.

Đọc tiếp »

Ngày 2 tháng 3 - Thánh Chad thành Lichfield, Viện phụ và Giám mục  John  và Charles Wesley, Vị Sáng Lập

Ngày 2 tháng 3 - Thánh Chad thành Lichfield, Viện phụ và Giám mục John và Charles Wesley, Vị Sáng Lập

Chad, cũng gọi là Ceada, sinh năm 672. Ngài được chọn làm Giám mục thành Lichfield để phục vụ cộng đồng người Mê-xi-an.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay

Hễ ai xin thì nhận được.

Đọc tiếp »

Ngày 1 Tháng 3 Thánh David Wales, Giám mục (qua đời năm 589?)

Ngày 1 Tháng 3 Thánh David Wales, Giám mục (qua đời năm 589?)

Thánh David là bổn mạng xứ Wales, nước Anh. Ngài là linh mục, tham gia truyền giáo và lập nhiều dòng, kể cả tu viện chính của ngài ở Tây Nam Wales.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay

Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.

Đọc tiếp »

28/02 Thánh Grêgôriô II  (c. 731)

28/02 Thánh Grêgôriô II (c. 731)

 Chính trong những cuộc thương thuyết với Hoàng Ðế Lêô III mà người ta mới thấy sức mạnh tinh thần cũng như sự kiên nhẫn của Ðức Grêgôriô.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Anh em hãy cầu nguyện như thế này.

Đọc tiếp »

27/02 Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi (c. 1862)

27/02 Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi (c. 1862)

 Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi được phong thánh năm 1920.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Đọc tiếp »

“Chiến đấu”

“Chiến đấu”

Khởi đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã được dẫn vào sa mạc. Người đã ăn chay cầu nguyện suốt bốn mươi đêm ngày. Lm

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ.

Đọc tiếp »

25/02 Chân Phước Sebastian ở Aparicio (1502 - 1600)

25/02 Chân Phước Sebastian ở Aparicio (1502 - 1600)

Thầy Sebastian được phong chân phước năm 1787 và là quan thầy của những người lữ hành.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy sau lễ Tro

Thứ Bảy sau lễ Tro

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu sau lễ Tro

Thứ Sáu sau lễ Tro

Khi chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>