Suy niệm

Ngày 27 Tháng 3 Chân Phước Phanxicô "di Bruno" (1825 - 1888)

Ngày 27 Tháng 3 Chân Phước Phanxicô "di Bruno" (1825 - 1888)

Phanxicô sinh ở miền bắc nước Ý, là người con út trong gia đình quý tộc có 12 người con...

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

Đọc tiếp »

Ngày 25 Tháng 3 Lễ Truyền Tin

Ngày 25 Tháng 3 Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin có từ thế kỷ thứ tư hoặc thứ năm. Ý nghĩa chính của lễ là sự Nhập Thể.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 3 LỄ TRUYỀN TIN lễ trọng

Ngày 25 tháng 3 LỄ TRUYỀN TIN lễ trọng

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Ngày 24 Tháng 3 Thánh Catarina ở Genoa (1447 - 1510)

Ngày 24 Tháng 3 Thánh Catarina ở Genoa (1447 - 1510)

Thánh Catarina sống trong khu nhà thương ở Genoa để chăm sóc bệnh nhân, thi hành đức bác ái. 

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng giờ của Người chưa đến.

Đọc tiếp »

Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 - 1606)

Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 - 1606)

Thánh Turibius là vị thánh đầu tiên nổi tiếng ở Tân Thế Giới, phục vụ Thiên Chúa ở Peru, Nam Mỹ trong 26 năm.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.

Đọc tiếp »

Ngày 22 Tháng 3 Thánh Benvenutus ở Osimo (c. 1282)

Ngày 22 Tháng 3 Thánh Benvenutus ở Osimo (c. 1282)

Thánh Benvenutus xuất phát từ dòng họ Scotivoli nổi tiếng ở Ancona, Ý Ðại Lợi.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay

Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.

Đọc tiếp »

Ngày 21 Tháng 3 Chân Phước Gioan ở Parma (1209 - 1289)

Ngày 21 Tháng 3 Chân Phước Gioan ở Parma (1209 - 1289)

Là bề trên cả thứ bảy của Dòng Phanxicô, Chân Phước Gioan nổi tiếng về những cố gắng nhằm khôi phục linh đạo nguyên thủy của Dòng sau khi Thánh Phanxicô Assisi từ trần.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Người ấy liền được khỏi bệnh.

Đọc tiếp »

Ngày 19 tháng 3 THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MA-RI-A lễ trọng

Ngày 19 tháng 3 THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MA-RI-A lễ trọng

Ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.Ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.

Đọc tiếp »

Ngày 19 Tháng 3 Thánh Giuse

Ngày 19 Tháng 3 Thánh Giuse

Thánh Giuse là quan thầy của Giáo Hội hoàn vũ...

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>