Suy niệm

Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh

Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con, thì được sống muôn đời.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 4  THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG  lễ kính

Ngày 25 tháng 4 THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG lễ kính

Anh em hãy loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Đọc tiếp »

25/4 Thánh Máccô

25/4 Thánh Máccô

Những gì chúng ta biết về Thánh Máccô thì trực tiếp từ Kinh Thánh Tân Ước.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.

Đọc tiếp »

Bánh bởi trời và Chén cứu độ

Bánh bởi trời và Chén cứu độ

Bạn đừng nghĩ rằng bánh và rượu Thánh Thể chỉ là những yếu tố thông thường...

Đọc tiếp »

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ ; rồi cá, Người cũng làm như vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.

Đọc tiếp »

Đức Ki-tô ban cho ta ơn phục sinh và sự sống

Đức Ki-tô ban cho ta ơn phục sinh và sự sống

Ai theo Đức Ki-tô trong mọi sự, ai dõi vết chân Người, thì sẽ đạt tới ngai chiếu toả ánh sáng muôn đời.

Đọc tiếp »

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Phục Sinh hay Thứ Hai Thiên Thần

Thứ Hai Phục Sinh hay Thứ Hai Thiên Thần

Chúa Kitô đã phục sinh ! Alleluia ! Các bạn có biết rằng thứ Hai lễ Phục Sinh cũng được gọi là thứ Hai Thiên Thần không ?

Đọc tiếp »

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tôi đã thấy Chúa, và Người đã nói với tôi.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>