Suy niệm

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN  lễ trọng

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN lễ trọng

Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

Đọc tiếp »

20/5 Thánh Bernardine ở Siena (1380 -- 1444)

20/5 Thánh Bernardine ở Siena (1380 -- 1444)

Thánh Bernardine sinh ở Massa Marittima (gần Siena) và là con của thống đốc tỉnh.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy.

Đọc tiếp »

19/5 Thánh Giáo Hoàng Celestine V (1215 -- 1296)

19/5 Thánh Giáo Hoàng Celestine V (1215 -- 1296)

 Thánh Celestine, tên thật là Phêrô Morrone, sinh trong một gia đình nghèo ở nước Ý và ngài là thứ mười một trong gia đình mười hai người con.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.

Đọc tiếp »

18 Tháng Năm Thánh Giáo Hoàng Gioan I  (c. 526)

18 Tháng Năm Thánh Giáo Hoàng Gioan I (c. 526)

Thánh Giáo Hoàng Gioan I bị đau khổ vì một hoàng đế tham quyền.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

Đọc tiếp »

17 Tháng Năm - Thánh Paschal Baylon (1540 - 1592)

17 Tháng Năm - Thánh Paschal Baylon (1540 - 1592)

Khi bạn tìm kiếm Thiên Chúa trước hết và trên hết mọi sự, Thiên Chúa cao cả sẽ ban cho bạn những gì bạn cầu xin.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.

Đọc tiếp »

16/05/2017 Thánh Simon Stock (1165 - 1265)

16/05/2017 Thánh Simon Stock (1165 - 1265)

Thánh Simon Stock sinh ở Kent, nước Anh năm 1165.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em.

Đọc tiếp »

15 Tháng Năm - Thánh Isidore (1070 - 1130)

15 Tháng Năm - Thánh Isidore (1070 - 1130)

Thánh Isidore là quan thầy của các nông dân và làng quê. 

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy.

Đọc tiếp »

12/5 Thánh Nereus và Thánh Achilleus (thế kỷ I)

12/5 Thánh Nereus và Thánh Achilleus (thế kỷ I)

Những gì chúng ta biết về hai vị tử đạo của thế kỷ thứ nhất là từ các lời chứng của Thánh Giáo Hoàng Damasus trong thế kỷ thứ tư.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh

Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>