Suy niệm

28 Tháng Bảy  Thánh Leopold Mandic (1887-1942)

28 Tháng Bảy Thánh Leopold Mandic (1887-1942)

Thánh Leopold sinh ở Castelnuovo, một hải cảng nhỏ ở Croatia và là người con thứ mười hai trong gia đình.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả.

Đọc tiếp »

27 Tháng Bảy  Chân Phước Antôniô Lucci (1682-1752)

27 Tháng Bảy Chân Phước Antôniô Lucci (1682-1752)

Antôniô sinh ở Agnone miền nam nước Ý, đó là một thành phố nổi tiếng về sản xuất chuông và đồ đồng.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.

Đọc tiếp »

26 Tháng Bảy  Thánh Gioakim và Thánh Anna

26 Tháng Bảy Thánh Gioakim và Thánh Anna

Thánh Gioankim và Thánh Anna -- dù những tên tuổi này có thật hay không -- đã đại diện cho một chuỗi thế hệ của những người trung tín thi hành bổn phận, kiên trì sống đức tin...

Đọc tiếp »

25 Tháng Bảy  Thánh Giacôbê Tông Ðồ

25 Tháng Bảy Thánh Giacôbê Tông Ðồ

Thánh Giacôbê là anh của Thánh Gioan Thánh Sử. Cả hai được Ðức Giêsu mời gọi khi họ đang trên thuyền đánh cá, làm việc với người cha ở biển Galilê.

Đọc tiếp »

24/07/2017 Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

24/07/2017 Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Chúa như là người chiến sĩ, danh thánh Người thật toàn năng. 

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.

Đọc tiếp »

22-7 lễ kính Thánh Maria Mađalêna

22-7 lễ kính Thánh Maria Mađalêna

Thánh nữ Maria Mađalêna quê ở Magđala, gần biển hồ Galilêa. 

Đọc tiếp »

21 Tháng Bảy  Thánh Lawrence ở Brindisi (1559-1619)

21 Tháng Bảy Thánh Lawrence ở Brindisi (1559-1619)

Ðặc điểm của Thánh Lawrence là tận tụy với Kinh Thánh và nhạy cảm trước nhu cầu của người khác...

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên

Con Người làm chủ ngày sa-bát  

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>