Suy niệm

Ngôi trường Của Đức Maria

Ngôi trường Của Đức Maria

Đức Mẹ luôn luôn nhắc nhở, thậm chí còn tha thiết van nài con cái Mẹ hãy thực hiện: “1- Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống; 2- Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Ðức Mẹ; 3- Lần chuỗi Mân Côi”.

Đọc tiếp »

Ngày 8 tháng 10 Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần XXVII Thường Niên

Ngày 8 tháng 10 Thứ Tư sau Chúa Nhật tuần XXVII Thường Niên

"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông".

Đọc tiếp »

Chuyện kể về Đức Mẹ: Kính Mừng Maria

Chuyện kể về Đức Mẹ: Kính Mừng Maria

Nếu ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính Mừng, thì Mẹ sẽ đáp lại ta bằng muôn ơn phúc (Thánh Bonaventura).

Đọc tiếp »

Ngày 7 tháng 10  Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 7 tháng 10 Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo.

Đọc tiếp »

Thánh Brunô & Thánh Phanxicô Trần Văn Trung

Thánh Brunô & Thánh Phanxicô Trần Văn Trung

Thánh Brunô chào đời năm 1030. Ngài là con một gia đình danh tiếng ở Cologne, và cũng là vị sáng lập dòng Chartreux.

Đọc tiếp »

Ngày 6 tháng 10 Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Ngày 6 tháng 10 Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Nếu tôi còn làm vừa lòng thiên hạ, thì tôi không phải là đầy tớ của Ðức Kitô.

Đọc tiếp »

Lễ Mẹ Mân Côi: cùng Mẹ xin vâng

Lễ Mẹ Mân Côi: cùng Mẹ xin vâng

Ngày mỗi ngày, khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cùng với Mẹ Maria đi lại hành trình cuộc đời của Chúa Giêsu

Đọc tiếp »

Chúa Nhật ngày 5 tháng Mười 2014  Lễ Ðức Mẹ Mân Côi

Chúa Nhật ngày 5 tháng Mười 2014 Lễ Ðức Mẹ Mân Côi

Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ.

Đọc tiếp »

Ngày 04 tháng 10 Thánh Phanxicô Assisi

Ngày 04 tháng 10 Thánh Phanxicô Assisi

Thánh Phanxicô Khó Khăn sinh tại Assisi, nước Ý, khoảng năm 1182.

Đọc tiếp »

Ngày 4 tháng 10 Thứ Bảy sau Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên

Ngày 4 tháng 10 Thứ Bảy sau Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên

Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết.

Đọc tiếp »

CẠNH BÊN THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU - Nhìn Về Truyền Giáo

CẠNH BÊN THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU - Nhìn Về Truyền Giáo

Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

Đọc tiếp »

Ngày 3 tháng 10 Thứ Sáu sau Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên

Ngày 3 tháng 10 Thứ Sáu sau Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên

Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Đấng đã sai Thầy.

Đọc tiếp »

Ngày 02 tháng 10  Các Thiên Thần Bản Mệnh

Ngày 02 tháng 10 Các Thiên Thần Bản Mệnh

Các Thiên Thần được Chúa giao cho nhiệm vụ ở cạnh loài người. Chính Chúa Giêsu và Giáo Hội đã dạy ta điều đó.

Đọc tiếp »

Ngày 02 tháng 10  Thứ Năm sau Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên

Ngày 02 tháng 10 Thứ Năm sau Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên

Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi.

Đọc tiếp »

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Têrêxa chào đời ngày 02/01/1873 tại Alancon nước Pháp. Song thân là cụ Louis Martin và bà Maria Guérin.

Đọc tiếp »

Trang: << < 111 112 113 114 115 116