Suy niệm

Thứ bảy sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

Thứ bảy sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

"Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng".

Đọc tiếp »

22/11: Thánh Cêcillia Ðồng Trinh Tử Ðạo

22/11: Thánh Cêcillia Ðồng Trinh Tử Ðạo

Thánh nữ Cêcillia bị ép buộc dâng hương tế thần. Ngài chẳng những không chịu, lại còn mạnh dạn tuyên xưng danh Chúa khiến nhiều người được ơn trở lại. 

Đọc tiếp »

Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

"... vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy."

Đọc tiếp »

21/11: Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ

21/11: Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ

Mẹ Maria thực là gương mẫu bất diệt, là Đấng bảo trợ nhiệt thành và là Đấng hướng dẫn chắc chắn trên đường nhân đức vậy.

Đọc tiếp »

Thứ năm sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

Thứ năm sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

... Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi.

Đọc tiếp »

20/11: Thánh Phanxicô Xaviê Cần, Thầy Giảng

20/11: Thánh Phanxicô Xaviê Cần, Thầy Giảng

Vì sống đạo đức sốt sắng, người đương thời gọi ngài là "ông thánh".

Đọc tiếp »

Thứ tư sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

Thứ tư sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: 'Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về'.

Đọc tiếp »

18/11: Kỷ Niệm Cung Hiến Ðền Thờ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ

18/11: Kỷ Niệm Cung Hiến Ðền Thờ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ

Vua Constantin Cả đã chiến thắng quân Maxence dưới tường thành Rôma năm 312, nhờ sự xuất hiện lạ lùng của cây Thánh Giá lơ lửng giữa không trung...

Đọc tiếp »

Thứ ba sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên - Cung hiến đền thờ thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

Thứ ba sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên - Cung hiến đền thờ thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

"Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi"

Đọc tiếp »

17/11: Thánh Elisabeth, Nước Hung Gia Lợi

17/11: Thánh Elisabeth, Nước Hung Gia Lợi

Ngài rất quảng đại trong việc chăm sóc các cô nhi và những người nghèo khó.

Đọc tiếp »

Thứ hai sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

Thứ hai sau Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

"Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Đọc tiếp »

16/11: CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN –  Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam

16/11: CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam

"... vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi'.

Đọc tiếp »

15/11: Thánh Albertô Cả, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

15/11: Thánh Albertô Cả, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Thánh nhân để lại rất nhiều tác phẩm quý giá về mọi vấn đề, nhất là triết học và thần học.

Đọc tiếp »

Thứ bảy sau Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên

Thứ bảy sau Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên

"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".

Đọc tiếp »

Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên

Thứ sáu sau Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên

Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.

Đọc tiếp »

Trang: << < 111 112 113 114 115 116