Suy niệm

CHỦ NHẬT - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

CHỦ NHẬT - LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha". 

Đọc tiếp »

THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

"Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại". 

Đọc tiếp »

THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

Thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch".

Đọc tiếp »

THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

"Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó..."

Đọc tiếp »

THỨ 4 SAU LỄ HIỂN LINH

THỨ 4 SAU LỄ HIỂN LINH

Người liền lên tiếng bảo họ rằng: "Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ"

Đọc tiếp »

TAIZÉ - CẦU NGUYỆN VỚI NHỮNG BÀI HÁT

TAIZÉ - CẦU NGUYỆN VỚI NHỮNG BÀI HÁT

Điều gì đã làm cho cách cầu nguyện này hiệu quả trong nhiều hoàn cảnh khác nhau?

Đọc tiếp »

THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH

THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các con hãy cho họ ăn đi"

Đọc tiếp »

THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

 Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

Họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Đọc tiếp »

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.

Đọc tiếp »

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG

"Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết."

Đọc tiếp »

02/01: THÁNH BASILIÔ CẢ  và GRÊGÔRIÔ NAZAN

02/01: THÁNH BASILIÔ CẢ và GRÊGÔRIÔ NAZAN

Basiliô có óc chỉ huy và ưa tổ chức, trái lại Grêgôriô thích chiêm nhiệm và là một thi sĩ.

Đọc tiếp »

01/01: LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

01/01: LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng.

Đọc tiếp »

01/01: ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

01/01: ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Mẹ cũng là Mẹ thật của chúng ta, Mẹ của tất cả những ai kết hiệp và làm thành Nhiệm Thể Đức Kitô, "Mẹ của Giáo Hội".

Đọc tiếp »

THỨ TƯ MÙA GIÁNG SINH

THỨ TƯ MÙA GIÁNG SINH

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi

Đọc tiếp »

Trang: << < 111 112 113 114 115 116